Green Claims

Direktivet om gröna påståenden (eller Green Claims, eller Directive on substantiation and communication of explicit environmental claims) är tänkt att förhindra att olika organisationer gör påstående om miljöpåverkan som inte har stöd i forskning eller bevis. Påverkan på annonsmarknaden riskerar bli stor – dels vet vi att miljömedvetna konsumenter är en stark konsumentgrupp och att miljöpåverkan är viktig i val som konsumenterna gör. Direktiven föreslår tyvärr att alla miljöpåståenden måste verifieras före de kan användas i annonser, vilket lägger en stor administrativ och finansiell börda på företag som vill kommunicera i miljöfrågor.

Det är extra beklämmande eftersom det enbart straffar de företag som vill göra något positivt.  Företag som inte har positiv miljöpåverkan och inte gör några steg mot att förbättra detta påverkas inte av direktivet.

Just förhandsavgörandet är dock en bärande del av hur direktivet är formulerat, vilket gör det svårt för lagstiftaren att ta bort den funktionen. Frågan kommer troligtvis att avgöras under våren 2024. ICC, där IAB Sverige är medlemmar, KOMM och Sveriges Annonsörer har skickat skrivelser till medlemsstater och EUs institutioner som påpekar dessa problem. Dessa går att läsa här.

Den 14 februari antogs en text av ENVI/IMCO-utskottet och en första läsning röstades igenom i parlamentet den 11 mars. Rådet har inte lyckats komma överens vilket troligtvis gör att frågan skjuts upp till nästa mandatperiod.

Frågor, tips eller funderingar kring regleringar? Hör av dig till vår Public Affairs Manager Jacob Dexe på jacob.dexe@iabsverige.se.

Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 2 veckor sedan

IMY kan granska söktjänster med frivilligt utgivningsbevis

Det finns ett stort antal söktjänster som behandlar personuppgifter och har utgivningsbevis. Det vill…
Publicerat: 5 månader sedan

Webinar: GDPR och cookies i backspegeln – vad tar vi med oss in i 2024?

Välkommen på webinar den 18 januari kl 09.00 – 09.45 där vi sammanfattar dataskyddsåret…
Publicerat: 7 månader sedan

EU utökar Norges Meta-beslut – samtycke krävs för riktad reklam

Flera medier har rapporterat om att Europeiska dataskyddsmyndigheten EDPB förra veckan beslutade att utöka…
Publicerat: 7 månader sedan

Kommissionen och tillsynsmyndigheter granskar influencers affärsmetoder

Den 16 oktober presenterade Kommissionen att de, tillsammans med nationella tillsynsmyndigheter, inom kort kommer…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved