Transparency & Consent Framework

Ramverket är ett samarbete mellan IAB Europe och IAB Tech Lab men även andra branschorganisationer står bakom detta ramverk som WFA.

IAB Europe har med anledning av GDPR utvecklat the Transparency & Consent Framework för att skapa en ökad transparens och kontroll genom hela leverantörskedjan och ska ge en mer ändamålsenlig och transparent användarupplevelse. Ramverket ger besökare och konsumenter en enhetlig upplevelse med mer inflytande över sin integritet på nätet. Ett sätt att också motverkar vi användningen av adblockers och minska reklamtrötthet.

Syftet med ramverket är att skapa en grundläggande struktur för kommunikation och hur samtycke (consent) från användare skall hanteras längs den kedja av teknikleverantörer som vårt digitala ekosystem består av.
Du hittar allt material om TCF på IAB Europe hemsida.


Sex informativa filmer om TCF
Video 1 – What is the TCF?
Video 2 – Who is the TCF designed for?
Video 3 – Introducing TCF 2.0
Video 4 – What’s new in the TCF 2.0?
Video 5 – User & industry benefits of the TCF 2.0
Video 6 – The transparency consent framework 2.0


Transparency & Consent Framework 2.0

Uppgraderingen innebär följande:

  • Bättre möjligheter till samarbeten mellan myndigheter, teknikleverantörer och publicister. TCF 2.0 har publicisten den kontroll som krävs givet att äga kontakten med användaren.
  • Publicister får ökad kontroll. Större kontroll över de leverantörer de arbetar med, samt på vilka rättsliga grunder leverantörer kan använda sig av. Publicister kan välja att ta bort leverantörer man inte önskar samarbeta med genom den plattform man använder för insamling av samtycke (CMP).
  • Förtydligat samtycke. Legitimt intresse är den rättsliga grund som många publicister valt för att processa personlig information (PII) med stöd i GDPR. Med TCF 2.0 kan publicister uppfylla kraven med samtycke genom att de registrerade får insyn i användningen av data och tillåta eller motsätta sig sådan bearbetning genom sin CMP.
  • Förbättrad egenhantering och reglering. 2.0 kräver att leverantörer ska kontrollera och enbart använda sig av signaler från registrerade CMP:er. Även de publicister som vill skapa sin egen privata CMP måste uppfylla en viss standard och certifieras av IAB Europe.
  • CMP:er upprättar register för användargränssnittet. CMP:er kan när som uppdatera registret. Detta skapar öppenhet och tillåter alla leverantörer att säkerställa att informationen som visas för användare är aktuell och korrekt. IAB Europe har skapat en ”CMP Validator” som kan användas för att snabbt bestämma om en CMP är kompatibel.
  • Flera sätt att upptäcka och ta bort de som inte följer regelverket.
  • Google implementerar Ramverket. Google har varit inblandade i TCF 2.0 och har publikt sagt att de ska ansluta sig. Ökar avsevärt spridningen genom att de största aktörerna stödjer branschstandarder fullt ut.

Mer om Transparent & Consent Framework

Stora fördelar när branschen gör gemensam sak på Europanivå

Nu är marknaden redo för Transparency & Consent Framework (TCF) v2.0. Över 500 bolag och 70 CMPs har anslutit sig i övergången.

15 augusti var deadline för övergången till TCF 2.0 och IAB Europe kan nu berätta att målsättningen med 500 bolag som implementerat TCF v2.0 har uppfyllts.
Mer exakt 517 leverantörer inklusive Adobe, Google, GroupM, Magnite, Ozone Project, Trade Desk och Xandr har nu anslutit sig, samt 70 ”samtyckes-hanteringsplattformar” (CMP). Läs mer på IAB-bloggen på Dagens Media.

Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 2 månader ago

IMY kan granska söktjänster med frivilligt utgivningsbevis

Det finns ett stort antal söktjänster som behandlar personuppgifter och har utgivningsbevis. Det vill…
Publicerat: 7 månader ago

Webinar: GDPR och cookies i backspegeln – vad tar vi med oss in i 2024?

Välkommen på webinar den 18 januari kl 09.00 – 09.45 där vi sammanfattar dataskyddsåret…
Publicerat: 9 månader ago

EU utökar Norges Meta-beslut – samtycke krävs för riktad reklam

Flera medier har rapporterat om att Europeiska dataskyddsmyndigheten EDPB förra veckan beslutade att utöka…
Publicerat: 9 månader ago

Kommissionen och tillsynsmyndigheter granskar influencers affärsmetoder

Den 16 oktober presenterade Kommissionen att de, tillsammans med nationella tillsynsmyndigheter, inom kort kommer…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved