Hem Allt om IAB Sverige

Allt om IAB Sverige

Bli medlem

Landsfilialen IAB Sverige samlar landets intressenter inom digital marknadskommunikation. Vi verkar som en oberoende, transparent och icke vinstdrivande  medlemsorganisation som arbetar för att maximera värdet för...

IAB Sveriges styrelse & valberedning

IAB Sveriges styrelse maj 2019 - maj 2020 IAB Sveriges valberedning  

IAB Tech Lab

IAB Sverige är sedan 2018 medfinansiär av IAB Tech Lab Det är ett ovärderligt bidrag till IAB-familjen, de skapar aktivt konkreta värden för branschen i...

Lyssna på senaste avsnittet av IAB-podden

Våra podcasts kan handla om allt från framtidsspaningar till nerdiga djupdykningar i väldigt specifika ämnen till enkla FAQ med kända profiler. Följ med vår kommunikatör...

Personuppgiftshantering

    Från den 25 maj 2018 följer vi den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen ersätter tidigare svensk lagstiftning, PuL 1998:204. För oss är det viktigt att kunna...

Premium Members och Industry Partners

”Quantcast ser IAB Sverige som en viktigt aktör för att utveckla den digitala marknaden och bidra till mångfald inom vår industri. Att stödja detta...

Stadgar

Allmänna villkor för medlemskap i IAB Sverige Ansökan om medlemskap görs och medlemskap granskas av styrelsen som fattar beslut om medlemmar. . Både företag och...

Vad är IAB Sverige

”IAB Sverige skall verka för att den svenska branschen i frågor om online marknadsföring. Med hjälp av gedigen kunskapsutveckling och förtroendeingivande kommunikation strävar vi...

Världsorganisationen IAB

IAB (Interactive Advertising Bureau) finns representerat i ungefär 44 länder. IAB startades i USA 1996 och IAB USA är den största organisationen i inom IAB. IAB's...