Ordlista

Här har vi samlat användbara begrepp och förkortningar för dig som jobbar med digital marknadsföring.

Akronymer

Akronym Definition
ABM Account Based Marketing
AI Artificial Intelligence
AFP Advertiser-funded Programming
AR Augmented Reality
ARF Advertising Research Foundation
API Application Programming Interface
AR Augmented Reality
ASN Autonomous System Number
ATF Above the fold
AVOD Annonsfinansierad video-on-demand
BTF Below the fold
BSSID Basic Service Set Identification
CPA Cost per Action
CPC Cost per Click
CPI Cost Per Install
CPCV Cost per Completed View
CPL Cost per Lead
CPM Cost per Mille
CPO Cost per Order
CPP Cost per Point
CPS Cost per Sale
CPT Cost per Transaction
CPV Cost per View
CPVM Cost Per Viewable Mille (Thousand) impression
CRM Customer relationship management
CRO Conversion rate optimization
CTA Call To Action
CTR Click Through Rate
DMA Dedicated Market Areas
DMP Data Management Platform
DNS Domain name server
DOOH Digital Out of Home
DPO Data Protection Officer
DSO Dataskyddsombud (se även DPO)
DSP Demand Side Platform
DRT Dynamisk retargeting
eCPM Effective Cost per Mille
EPR ePrivacy regulation, se även ePrivacy förordningen under terminologi
FPS Frames Per Second
GeoIP Geographic information for IP addresses
GIS Geographic Information System
GDPR General Data Protection Regulation
GPS Global Positioning System
GRP Gross rating point
HTML HyperText Markup Language
IFA Identifier for Advertising
IO Insertion Order
IP Internet Protocol
IPS Indoor Positioning System
ISP Internet Service Provider
ITP Intelligent Tracking Prevention
ITR Interactions rate
KIA Kommittén för internetannonsering
KPI Key Performance Indicator(s)
LBS Location Based Service
LEK Lagen om Elektronisk Kommunikation
MRAID Mobile Rich Media Ad Interface Definitions
MRC Media Ratings Council
NHT Non Human Traffic
OBA Online Behavioral Advertising – Intressebaserad Marknadsföring
OTS Opportunity To See
OTT Over The Top
PIB Position in Break
PPC Pay Per Click
PPM Pay per Mille
PPP Price Per Play
PPV Pay Per View
PTS Post och Telestyrelsen
RFP Request for Proposal
ROC Run Of Channel
ROI Return on investment
ROMI Return on market investment
ROS Run Of Site
RFP Request For Proposal
ROAS Return On Ad Spend
SPO Supply Path Optimization
SVOD Subscription-based video on demand
RTB Real Time Bidding
RON Run Of Network
SDK Software Development Kit
SEA Sökmotorsannonsering (Seach Engine Advertising)
SEM Sökmotormarknadsföring (Seach Engine Marketing)
SEO Sökmotoroptimering (Seach Engine Optimizing)
SMO Social Media Optimization
SOV Share of Voice
SSP Supply Side Platform
TCF Transparency & Consent Framework
TRP Target Rating Point
UGC User Generated Content
VAST Video Ad Serving Template
vCPM Viewable Cost Per Mille
VMAP Video Multiple Ad Playlist
VPAID Video Player Ad-serving Definition
VR Virtual Reality
VTR View Through Rate
WOM Word of Mouth
YoY Year over Year

Terminologi

Above/below the fold

Above: den del av webbsidan som syns utan att behöva scrolla Below: Den del av en webbsida som inte kan ses utan att scrolla

AdBlockers

Programvara på en användares webbläsare som förhindrar annonser från att visas

AdExchanges

En digital marknadsplats som möjliggör handel av annonsvisningar – en så kallad annonsbörs

Addressable TV

Målstyra mot hushåll istället för att använda demografisk data genom att använda datan som finns tillgänglig via operatörernas set up boxar. Detta är vanligt förekommande i USA och i Europa leder Sky i UK utvecklingen genom sin “Sky Ad Smart” produkt.

Ad Ops (Advertising Operators)

Administratör som optimerar arbetsflöden vid annonskampanjer även kallad Traffic

Ad Servers

En server som lagrar annonser centralt och distribuerar dem till olika publicister

Ad request

Varje gång en webbläsare begär information från ett annonshanteringssystem

Ad skipping

Reklamspolande beteende som främst används av PVR-användare, kallas även zippa

Ad Stream

Aktör som levererar reklamfilm digitalt till TV-kanaler

Ads.txt

Ads.txt är en förkortning av “Authorized Digital Sellers och är en enkel, flexibel och säker metod som publicister och leverantörer kan använda för att upplysa om vilka företag de tillåter sälja deras digitala varulager

Affinitet

Beskriver hur väl ett medie publik sammanfaller med en specifik målgrupp. Vid hög affinitet finns en klar intressegemenskap mellan mediet och målgruppen. Hög affinitet leder till en hög räckvidd i målgruppen

Age gate

Ett verifikationssystem för att se att användaren av en webbsida är gammal nog för att se webbsidans innehåll

Aktiv positionering

Kännedom om användarens exakta koordinater via GPS

Annonsnätverk (Ad Network)

En aktör inom reklambranschen som agerar mäklare mellan webbplatser som vill visa annonser och annonsörer som vill publicera annonser

App (Applikation)

Ett fristående program som laddas ner och ligger lokalt i mobiltelefonen. De flesta applikationer som laddas ner är gratis

APV (Average page view)

Det genomsnittliga antalet sidvisningar per besökare på en webbplats

ASN

Alla internetleverantörer har ett Autonomous System Number

ATL (Above the line)

Begrepp inom marknadsföring som innefattar traditionell reklam i massmedia, såsom TV, radio, biofilm, stortavlor och tidningsannonser

ATS (Average time spent)

Anger hur länge en besökare stannar på en webbsida

Automatiserad Handel (Automatic Trading)

Automatiserade Handeln av displayannonsering och teknologin som möjliggör den

AVOD (Annonsfinansierad video- on-demand)

Online-videotjänst som är gratis för användaren och finansieras genom reklam

Bambuser

Tjänst som möjliggör direktsändning av streamad video från mobiltelefonen via internet

Banner

Webbannons

Beacon

Positioneringstjänst som kommunicerar via Bluetooth. Utvecklad för inomhusbruk. Tekniken gör det möjligt för en enhet att skicka push-meddelanden till enheter i närheten (mycket lokal styrningsteknik)

Behavioral targeting

Se Intressebaserad Marknadsföring

Besökare

Mätning av den sessionstid som en användare/besökare är inne på en sajt. Ett besök kan bestå av flertalet sidvisningar. Se även Unik besökare

Betaversion

En version av program eller hemsida som fortfarande är under bearbetning, men som ofta görs tillgänglig för användarna innan en fullt felsökt version är färdig

Beteendestyrd annonsering

Se Intressebaserad Marknadsföring

Big data

Processandet av enorma mängder data från flera källor genom att parallellkoppla servers

Bing Ads

Bings Pay Per Click annonseringsprogram på den egna sökmotorn

Bitrate

Antalet bitar (engelska: bits) som överförs eller bearbetas per sekund

Bot & Robot-lists

Mjukvara som kör automatiskt utan mänsklig inblandning. Det finns Spiders & Robots (IAB)-lister som hjälper till att filtrera bort denna typ av trafik från trafikmätningar

Bounce Rate

Procent av besökarna som lämnar sajten utan att klicka vidare

Browser

Engelska ordet för läsare. Används oftast som förkortning för Webbrowser, d v s webbläsare

Bruttoräckvidd

Bruttoräckvidd är summan av alla kontakter. Samma individ eller webbläsare kan räknas flera gånger

BSSID (Basic Service Set Identification)

Det unika id:t för WiFi-routern som användaren är uppkopplat mot

BTL (Below the line)

Samlingsterm för alla relationsskapande reklammedier, såsom direkt marknadsföring, event och internet. Till skillnad mot ATL (se detta begrepp) riktas BTL mot specifika målgrupper och inte mot den stora massan

Buffra

Att tillfälligt lagra data när det flyttas från en plats till en annan, t.ex. när data på en webbsida laddas om

Can Spam Act

Lagstiftningar mot oönskad reklam och spam

Cell Tower

Mobilmast

CMS (Content Management System)

Ett administrationsverktyg för att hantera din webbplats. Kan på svenska kallas både uppdateringsverktyg och publiceringsverktyg

CoA

Care of Address se Mobil IP

Coarse Location

Grovkornig positionering. Endast WiFi och Cell Tower. Android. Förbrukar mindre batteri. Jämför med Fine Location

Companion Ad

Banners i området runt videospelaren som kompletterar och förstärker budskapet i en videoreklam

Connected TV/ Smart TV

TV med integrerat Internet och Web 2.0. Förutom de traditionella TV-funktionerna så har Smart TV online-, interaktiva medier, on-demand streaming media funktioner och tillgång till hemnätverket

Consumption targeting

Targeting baserat på kundernas konsumtionsmönster

Content Discovery

Del av Native Advertising, distribueras via CMSet eller annat till olika placeringar, in-feed och distributören anpassar produktionen utifrån målgrupp och kanaler

Content Display

Del av Native Advertising, distribueras oftast via Adserver för display, som liknar native (text/bild)

Conversion tracking

Visar vad som händer efter ett annonsklick

Cookie

En cookie är en liten fil bestående av bokstäver och siffror som laddas ned på din dator när du går in på vissa webbplatser. Cookies gör det möjligt för webbplatsen att känna igen din dator. Cookies används t ex vid intressebaserad annonsering för att identifiera användare som har samma intressen så att man kan visa mer anpassade/riktade annonser

Cookie matching

Synkroniserar cookiedata mellan DSP:s, DMP:s och AdExchange vilket möjliggör att rätt annons visas för rätt användare

CPA (Cost per Action)

Kostnaden för reklam som bygger på att en besökare tar del av särskilt definierade åtgärder som svar på en annons. Åtgärder inkluderar sådana saker som en försäljningstransaktion, en kundförvärv eller ett klick

CPE (Cost per Engagement)

Kostnad för när användarna interagerar med annonsen

CPC (Cost per Click)

Kostnaden för reklam baserat på antal klick annonsen fick. (CPC kan även användas som Cost per Customer)

CPL (Cost per Lead)

Kostnad för reklam baserat på antalet leads annonsen genererade

CPM (Cost per Mille)

Kostnad per 1 000 exponeringar. Exempel; Kostnaden för en annonskampanj på en webbplats är 70 000 kr. Kunden köper 2 miljoner exponeringar. Vad blir cpm-priset? 70 000 kr ./. 2 miljoner x 1000 = 35 cpm eller 35 kr för 1 000 visade annonser

CPO (Cost per Order)

Kostnad per beställning, även kallad kostnad per köp, är kostnaden för digital annonsering dividerat med antalet ordrar

CPS (Cost per Sale)

Kostnaden för reklam baserat på antal försäljningar

CPT (Cost per Transaction)

Kostnaden för att göra ett ekonomiskt utbyte, med andra ord kostnaden per transaktion

CPV (Cost per View)

Cost Per View. Kostnad per videovisning. Se även PPP

Crawler

Ett program eller script som systematiskt söker igenom Internet efter viss information. De flesta sökmotorer som bland annat Google använder en crawler för att undersöka innehåll och relevans på hemsidor och på så sätt rangordna dem i ett sökindex

Creative

Det material som används för att generera leads och sälja reklam framtagen och designad av art directors och/eller copywriters, ex. rich media, banners

CRM (Customer relationship management)

Helt enkelt ett säljstöd med funktioner som bland annat kundregister, offerter eller supporthistorik

Cross-platform

Mjukvara och/eller hårdvara som kan köras på samma sätt fast på olika plattformar.

CTR (Click Through Rate)

Ett sätt att mäta framgången med en online reklamkampanj på en viss webbplats eller effektiviteten i en e-kampanj med antalet användare som klickat på en viss länk. Används också som mått hos våra sökmotorer

Data

Avser i detta sammanhang all relevant information om kampanjen, t.ex. antal exponeringar, visningar, klick, datum och klockslag, ip-adresser etc. Användardata kan nyttjas för målgruppsstyrningar.

Data aggregator

Processen av att samla in och sammanställa data från olika källor

Data Protection Officer (DPO)

Ett Dataskyddsombud eller Data Protection Officer (DPO) ska säkerställa att bolaget behandlar personuppgifter med respekt och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Det inkluderar att informera, vägleda och kontrollera att företaget förstår och följer lagstiftningen

Digital natives

Avser personer som vuxit upp med internet, sociala medier och webb-TV

Deal ID

Med Deal ID menas ett lösenord som man behöver för att komma åt ett specifikt varulager. Det ska användas för att identifiera villkoren för ett köp

Debugger Verktyg

Säkerställer att egna mätverktyg och spårningspixlar fungerar som de ska som Google Tag Assistent och Facebooks Pixel helper

Display annons

Se banner

DMA (Dedicated Market Areas)

Avgränsat område t ex flygplats, mässområde

DMP (Data Management Platform)

En teknisk plattform som aggregerar och administrerar användardata (cookies)

DNS (Domain name server)

En tjänst som översätter ett domännamn till en servers mer komplicerade IP-adress

Domän

Varje nätverk/dator på Internet har en unik adress (IP-adress) som består av en uppsättning siffror. En domän eller domännamn är ett enklare alias för denna invecklade adress. T ex domänen google.com

DSP (Demand Side Platform)

En teknisk plattform som annonsörer/byråer använder för att genomföra annonsköp

Dubbeltäckning

Avser den andel användare som återkommer i tittardata för två olika webbplatser eller videoklipp

Dwell Rate

Dwell Rate mäter hur framgångsrikt en annons fångar användarens uppmärksamhet genom att mäta andelen användare som fysiskt integrerar med annonsen. Dwell Time mäter användartiden genom olika interaktivitets egenskaper

Dynamic Creative Optimization

Hjälper marknadsförare att få rätt budskap till rätt konsumenter. Det ger dem möjlighet att differentiera och skräddarsy annonser med hjälp av rätt data

eCPM

Effective cost per mille (eCPM) används för att mäta effektiviteten av medieutrymme som säljs via exempelvis CPC eller CPA, och visar intäkt eller kostnad per 1000 annonsvisningar

Embedded Player

Videospelare med videoreklam som normalt bäddas in i sajtens redaktionella miljö

Engagement Rate

Begrepp för att beskriva hur många (unika) användare som interagerar med annonsformatet, t.ex. genom att se en videoannons, klicka på en länk, fylla i ett formulär. Det finns ingen standarddefinition utan olika aktörer definierar begreppet olika

ePrivacy förordningen

EU lagen kommer att uppgraderas (troligen under 2019) gällande elektronisk kommunikation med denna nya förordning. Det handlar om att säkra individens integritet i elektronisk kommunikation

Fine Location

Finkorning GPS, styr på GPS, WiFi samt Cell Tower. Android. Förbrukar mer batteri påslagen. Jämför med Coarse Location

First screen

First screen innebär annonser som finns synliga i den del av sajten som först exponeras vid ett besök eller vid ny sidvisning

Flighting

Flighting är en term för ett tidsmönster där reklamfilmer är schemalagda att köras under intervaller som skiljs åt av perioder då inga reklambudskap visas

Flash Video

Flash Video är ett videoformat som spelas upp med Adobe Flash Player

Floor price

Det lägsta priset en publicist är villig att sälja en viss annonsvisning för

Frekvens

Det antal gånger en målgrupp i genomsnitt har sett ett program eller ett reklaminslag

FPS (Frames Per Second)

Enhet för att mäta frekvensen för bland annat rörlig bild

Frekvensstyrning

Publicister och köpare kan ange frekvenstak på hur många gånger en viss kampanj eller enskild annons ska visas för en användare på olika sajter

Frequency capping

En funktion som begränsar antalet gånger dina annonser visas för samma person på webbplatsen eller i nätverket

Full screen

Mobildisplaystandard 320 x 480 pixlar

Förhandsvisning (preview)

En förhandsvisning (engelska: preview) är normalt en 5-10 sekunders videoloop för att fånga användarens nyfikenhet

Geofencing

En virtuell omkrets för en geografisk verklig plats

GeoIP

IP-databaser som administrerar internets infrastruktur

Geolocation

Geografisk plats

Geopositionering

Processen att ta fram en geografisk plats

Geo-targeting

Möjliggör geografisk begränsning av annonsvisningarna för att endast visa annonser för en användare som befinner sig inom ett utvalt område

Google Ads

Googles Pay Per Click annonseringsprogram på den egna sökmotorn

Google Analytics

Gratistjänst från Google som mäter och publicerar statistik över en webbsidas besökare. Tjänsten används främst som ett verktyg för sökmarknadsföring och av webbplatser som vill få en överblick över sina sökordsoptimeringar

GIS (Geographic Information System)

Ett samlingsnamn på de program som skapar databaser kopplade till geografiska platser. GIS-systemet gör det möjligt att se var man befinner sig på en karta

Google Keyword Tool

Ett verktyg för att hitta de bästa nyckelorden (eller sökorden) till hemsidan. Man söker på ett ord eller en fras kopplade till företagets verksamhet för att få reda på vad som har högst söktryck

GPS (Global Positioning System)

Ger möjlighet för alla med en GPS-mottagare att bestämma sin position longitud och latitud

GRP (Gross rating point)

Bruttoräckvidd eller summan av alla individuella tittarsiffror/ratings under en kampanj eller annan tidsavgränsning. GRP anger den totala bruttomängden exponeringar och är en produkt av; (netto) räckvidd x (medel) frekvens. Med hjälp av GRP är det möjligt att redogöra för styrkan hos en kampanj

Header bidding

Header bidding är en avancerad teknik inom programmatic där publishers erbjuder exponeringar till flera annonsbörser samtidigt (även känd som pre-bidding)

HTML (HyperText Markup Language)

Ett språk för att skapa webbsidor och annan information som kan visas i en webbläsare

Impressions

Impressions är antalet gånger som en annons exponerats, oavsett om den klickats på av användaren eller inte

Impact

Styrka eller genomslagskraft i ett budskap

In-banner streaming

Interaktiv banner som innehåller videoklipp som kan spelas upp automatiskt i bannern eller expandera och spelas upp vid en mouseover. Se mouseover

Infomercial

Ett annonsformat för desktop som lägger sig framför webbplatsen för att sedan, efter några sekunder försvinna

In-page Ad

Den enklaste formen av annonsformat. En annons som håller sig inom samma gränser på en webbsida utan att förändras eller expanderas

Inslate

Inslate annonser tillåter tittare att välja mellan flera annonser i början eller reklamavbrott varvade med videoinnehållet. Sponsorer betalar för annonser som är utvalda av tittaren

In-stream annonsering

Reklam integrerad med materialet, där inga pop-up annonser eller overlays förekommer utan endast pre-, mid- och postrolls

Interaktiv annonsering

Interaktiv reklam där mottagen har möjlighet att till exempel få extra information om en produkt

Interstitial annons

En typ av webbannons som ligger ovanpå webbsidan i ett separat lager. Annonsen ges så mycket utrymme att den tydligt dominerar eller täcker skärmen helt

Interstitial

Mobildisplaystandard 320 x 320 pixlar

Intressebaserad Marknadsföring

En teknik som använder historik för att visa annonser anpassade till en persons intressen. Kallas även: beteendestyrd annonsering eller annonsmatchning

Instream Ad

Videoreklam i en videokanal. Vanliga format är Pre-, Mid- och Post-Rolls som är videoreklam före, under respektive efter videoinnehållet (kallas även in-stream ad).

In-video Ad

Videoreklam i en videokanal. Vanliga format är Pre-, Mid- och Post-Rolls som är videoreklam före, under respektive efter videoinnehållet (kallas även in-stream ad)

IoT (Internet of Things)

Ett scenario i vilket föremål, djur eller människor är utrustade med unika identifierare och möjligheten att överföra data över ett nätverk som inte kräver interaktion från människa till människa eller människa-till-dator-interaktion

IP (Internet Protocol)

Kommunikationsprotokoll som används för överföring av information på internet

ITP (Intelligent Tracking Prevention)

Värnar personlig integritet online med att begränsa tredjepartscookies

IPS (Indoor Positioning System)

Lösning baserad på magnetiska sensorer eller ett nätverk av enheter som används för att trådlöst få kontakt med en mobil inne i en byggnad

ISP (Internet Service Provider)

En internetleverantör är ett företag som erbjuder tillgång till internet, vanligtvis mot en avgift. De vanligaste sätten att ansluta till en internetleverantör är via en telefon linje (uppringt) eller bredband (kabel eller DSL)

Keyword (nyckelord)

Det ord eller fras som användaren anger till sökmotorerna. Ett begrepp som används för (sökords)optimering av innehåll på en hemsida

KIA-index

Lista med de mest besökta webbplatserna i Sverige. Listan är inte komplett då en del publicister valt bort att exponeras på KIA-index. Data från KIA-godkända mätleverantörer används mot en kostnad baserad på volym

KIA (Kommittén för internetannonsering)

Den branschgemensamma kommitté inom området internetannonsering som annonsörer, mediebyråer, medieägare och säljnätverk samverkar i för att enas kring konkurrensneutrala branschfrågor. KIA är ett organ inom Sveriges Annonsörer

Kohort

Grupp, t ex bestående av användare

Kontextuell inriktning (Contextual targeting)

Annonser kvalificeras att visas på sajter vars innehåll matchar en fördefinierad ordlista

Konvertering

När användare gör något önskvärt på webbsidan, istället för att bara klicka sig vidare. Konverteringsgraden visar hur många av besökarna som verkligen konverteras

Konverteringsgrad

Visar hur många av besökarna som verkligen konverteras

Konverteringsoptimering

Åtgärder som gör konverteringen enklare

Landningssida

Den sida som en besökare landar på när man klickar på en länk i sökresultatet

Lazy load

Innebär att vissa saker som inte syns på datorskärmen inte laddas in förrän användaren börjar scrolla nedåt på webbsidan

LBS (Location Based Service)

Samlingsnamnet för tjänster som kan utföras när man har tillgång till en position. Dessa ligger per automatik inte inom området geotargeting, däremot sker positionering inom ramen för LBS

Linjärt Video Format

En annons som visas sekventiellt till videoinnehållet, dvs som tar över hela användarupplevelsen. Pre-rolls, mid-rolls och postrolls är exempel på ett linjärt videoformat

Live-streaming, web-casting eller net-casting

Används för direktsändning av rörlig bild på webben. Användaren kan inte styra när filmen börjar sändas, till skillnad från on demand

Longtail

Marknadsföring som koncentrerar sig på mindre populära produkter och innebär att fokusera mer på lagerhantering än marknadsföring av produkten

Länk

Klickbar text eller grafik på hemsidor, med vilka du kan ta dig från en sida/dokument till en annan

Marknadsföringsmix

Den blandning av konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring som utgår från 4P (pris, produkt, plats, påverkan)

Marknadssegmentering

Indelning av målgrupper i olika undergrupper utifrån särskiljande men sinsemellan gemensamma egenskaper, t.ex. demografiska, psykografiska, eller beteendemässiga egenskaper

Martech

Martech eller marketing technology. Olika typer av teknologi som används i marknadsföringssyfte, främst olika IT- och stödsystem

Mediebrus

Beskriver dagens medielandskap i vilket ökningen av mängden innehåll och antalet medieplattformar gör att sändaren kan ha svårare att nå fram till mottagaren

Medieköpare

Upphandlare av reklam och marknadsföring genom marknadens olika medieleverantörer

Mediamix

Kombinationen av mediekanaler som används för att uppfylla mål för en marknadsplan eller en kampanj

Medieplanerare

Identifierar vilka mediekanaler som ska användas för att bäst annonsera en kunds varumärke eller produkt

Mid-roll

Videoreklam som visas i mitten av videoinnehållet i en videokanal (reklampaus)

Mobil IP

Varje mobil nod är identifierad med sin hemadress oavsett var dess nuvarande positionering är

Mobil-TV

TV-program/videoklipp som går att se via mobiltelefon

Moln

Moln, molntjänster eller datormoln är IT-tjänster som tillhandahålls över internet, framförallt funktioner som traditionellt sköts på egna datorer men genom molnet sköts av någon annan, exempelvis lagring av data

Mouseover

Händelse/teknik i ett användargränssnitt som aktiverar ett objekt när muspekaren förs över det

Native Advertising

Annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen

Nettoräckvidd

Antalet unika individer som nås av ett mediebudskap. En TV-tittare räknas endast en gång, därmed ökar nettoräckvidden enbart när någon som inte tidigare sett ett TV-inslag tillkommer under en undersökningsperiod

Non Linjärt Videoformat

En annons som visas parallellt med videoinnehållet, dvs visas samtidigt som videoinnehållet spelas. Overlay banner är ett exempel på ett icke-linjärt videoformat

Overlay Banner

Interaktiv annons i videoströmmen som är icke-linjär

OBA (Online Behavioral Advertising)

Intressebaserad Marknadsföring

OTS (Opportunity To See)

En standard för när en video-annons skall betraktas som startad och därmed validerad för att betalas av annonsören

Outstream Ad

Videoreklam i spelare som ligger i redaktionellt innehåll. Spelaren har inget innehåll utan visar enbart annonsen.

Panorama

Mobildisplaystandard 320 x 80 pixlar

Panorama small

Mobildisplaystandard 320 x 50 pixlar

Panorama double

Mobildisplaystandard 320 x 160 pixlar

Panorama triple

Mobildisplaystandard 320 x 240 pixlar

Performance-based pricing (CPC, CPA)

Köparen betalar bara för reklam med mätbara resultat, t.ex. med prismodeller som CPA och CPC

Passback

Uppstår när ett annonsnätverk eller annons utbyte inte kan nå den överenskomna lägsta-nivån av CPM, eller när inga betalda annonser finns att leverera

Personuppgifter

Detta är information som, i sig själv eller tillsammans med annan information, unikt kan identifiera dig som person. Exempel på personuppgifter är namn, gatuadress, e‑postadress och telefonnummer. Personuppgifter definieras i EU-direktiv 95/46/EG

Ping

Ett nätverksverktyg för att testa om man kan nå fram till en viss dator eller enhet på nätverket. Det kan även användas för att mäta hastigheten på nätverket. Idag används ordet inom bloggvärlden, där man pingar en annan hemsida för att berätta när man har skrivit något nytt i sin blogg

Play rate

Andelen av antalet unika besökare som har valt att starta ett klipp

Pixels

Minsta delen av den rastergrafik som används för att bland annat visa bilder på en bildskärm

Polite load

Försenar inläsningen av ytterligare kreativt innehåll tills sidan har lästs in

Post-roll

Videoreklam som visas efter videoinnehållet i en videokanal

Power Roll

Synonym för en videoannons med tillhörande overlay banner

PPP (Price Per Play)

Annonsören betalar för videovisningar aktiverade av användaren

PPV (Pay Per View)

Intäktsmodell där tittaren betalar för att få tillgång till rörligt material t.ex. ett specifikt TV-program

Pre-roll

Videoreklam som visas före videoinnehållet i en videokanal

Premium Inventory

Traditionellt bokas premiumplaceringar i förhand och till fast pris (CPM). Anses ofta vara motsatsen till Remnant Inventory

Programmatic Buying

se Automatiserade Handel

Reach (Räckvidd)

Hur många personer i målgruppen som har sett reklamen/kampanjen

Real Time Bidding (RTB)

se Automatiserad Handel

Redundant

Webbhotell pratar ofta om att de har redundantlinor, vilket betyder att deras servrar har dubbla, oberoende Internetanslutningar för högsta pålitlighet

Re-marketing

se Retargeting

Remnant Inventory

Osålt medieutrymme. Anses ofta vara motsatsen till Premium Inventory

Request of proposal

Offert

Retargeting

En metod som används för att köpa annonsvisningar endast mot användare som tidigare har besökt och utfört särskilda handlingar på en webbplats

Rich media

En Rich Media annons innehåller bilder eller video och innebär någon form av användarinteraktion

Riktad annonsering

Annonsering som vänder sig till ett specifikt användarsegment baserat på intressen eller demografiska faktorer. Kallas även: anpassad eller skräddarsydd annonsering

Router

En nätverksenhet som kopplar samman flera datorer på ett nätverk och innehåller oftast en gateway som kopplar samman nätverket med Internet

ROMI (Return on market investment)

Utfallet av marknadsföringen i relation till marknadsinvesteringen

ROE (Return on Equity)

Avkastning på Eget Kapital

ROI (Return on investment)

Avkastning på investerat kapita

RSS-flöde

Används för att prenumerera på innehåll på webben. Flöden användare valt att prenumerera på kontrolleras regelbundet mot uppdateringar och när nya filer/inlägg publiceras, laddas dessa ned automatiskt till datorn. RSS används till exempel för att hålla sig uppdaterad på bloggar och podcasts

Session

Tiden en användare med en unik IP-adress tillbringar på en webbplats under en angiven tidsperiod. En session är 30 minuter, dvs om användaren är inaktiv så räknas det som en ny session efter 30 minuter

SEO (Sökmotoroptimering)

Olika sätt att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar på sökmotorer (ex. Google). Arbetet med SEO är kombinationen av taktik och strategier som inkluderar optimering av innehåll, användarvänlighet, målgruppsanpassning, design, nyckelordsplacering, länkbygge, social och viral marknadsföring och andra online & offline-aktiviteter som syftar till att ge mer avkastning i form av ökad organisk trafik från sökmotorer

SEM (Sökmotormarknadsföring)

SEM är ett samlat begrepp som syftar till att uppnå maximal synlighet av din webbplats i sökmotorer. SEM inkluderar således saker som sökmotoroptimering (SEO), PPC-annonsering och andra sökmotorrelaterade tjänster som syftar till att öka din synlighet och trafik till webbplatsen

Server

Program på en dator eller nätverksenhet som erbjuder tjänster till andra datorer i samma nätverk

Share of Voice (SoV)

Andel av den totala marknadskommunikationen, dvs. hur stor andel av de totala investeringarna i marknadskommunikation som en kommunikationsköpare köper

Sidvisning

Antalet gånger en sida (index.html) har visats

SMO (Social Media Optimization)

SMO är metoden att locka till sig unika besökare till webbplatser via aktivitet genom social media

Spam

Skräppost på Internet. Oönskade reklamutskick, bedrägeriförsök eller utskick av virus

Spiders, spindlar

Program som indexerar åt sökmotorer. Att få spindlarnas uppmärksamhet är viktigt för hög ranking på sökmotorerna. De kallas spindlar eftersom de letar på nätet. (Se crawler)

SSP (Supply Side Platform)

En teknisk plattform som publicister använder för att ansluta till annonsbörser och DSP:s

Streaming

Innebär att användaren tittar på en video på sin dator eller mobiltelefon samtidigt som videon överförs, bild för bild, via internet

SVOD (subscription-based video on demand)

Streamingtjänster som finansieras via prenumerationer, typ Netflix och Viaplay

Sökmotor

Söktjänster använder sökmotorer för att upptäcka, hämta in och indexera webbsidor

Tagg

Etikett (sökord) för att kategorisera och göra innehållet på t ex en sida mer sökbart

Tagghantering

Hantering av taggar för exempelvis retargeting

Tagg Management System

Hanterar mätverktyg och spårningspixlar för egna kanaler, vanligt är Google Tag Manager

Textannons

Textbaserad annonsering inom native advertising och sökannonsering

Textlänk

En länk i text som skickar användaren vidare till en ny webbsida

Time shift

Time shift betyder tidförskjutet tittande, att konsumera medier på annan tid än det i själva verket sänds

Time spent

Den tid som en besökare lägger på en webbsida

Tillgångar

Det bokförda värdet av ett företags kapital

Tracking

Återkommande undersökning eller mätning som gör det möjligt att jämföra utveckling över tid

Trade Desk

Ett företag som hjälper byråer att hantera automatiserade köp, budbaserad media och målgruppsköp. En Trade Desk kan arbeta med flera DSP:s och DMP:s

Traffic

se Ad Ops

Tredjeparts tracking

Mätning som genomförs av ett tredjeparts företag. Exempel på företag är Adform, DoubleClick och MediaMind

True View

En ny betalmodell för in-stream-videoannonser. Efter ett visst antal sekunder har tittaren möjlighet att klicka bort reklamfilmen och annonsören betalar bara när tittaren sett hela filmen, eller 30 sekunder om filmen är längre

Unik besökare

En person kan göra två besök på en dag, en gång på förmiddagen, nästa besök sker på eftermiddagen. Två besök har då gjorts, men räknas bara som en unik besökare den dagen

URL (Uniform resource locator)

Adresserna på www-sidor. De innehåller en adress till en specifik fil hos en domän

VAC (Visibility Adjusted Contact)

Räckviddsmått för utomhus

Value added content

Med begreppet menas att man tillför ett mervärde för användaren t.ex. extramaterial

VAST Standard ( Video Ad Serving Template)

Är en standard standard för tredjeparts (annonsvisning från tredje part) videoannonsering som etablerats av IAB

Video Ad

En videoreklam som normalt placeras i sajtens redaktionella miljö. Den distribueras genom en inbäddad spelare med en förhandsvisning som fångar användarens nyfikenhet

Video on demand

Tjänst som möjliggör för användare att se videomaterial i streamad eller nedladdad form

Video Ad Targeting

Målinriktad videoannonsering där användaren exponeras för personliga filmer baserade på användarens profil och retargeting data

Viewability – Viewable ad impression

En levererad annonsvisning kan klassificeras som en viewable impression om annonsen är synlig i webbläsarens fönster, webbläsarfliken är i fokus samt att minimikravet för antalet synliga annonspixlar samt tidslängden är uppfyllt. Se vidare IAB Sveriges VIEWABLE MEASUREMENT GUIDELINES

Viral

Innehåll som får snabb spridning via internet

VMAP (Video Multiple Ad Playlist)

En XML-mall för publicister av videoinnehåll. VMAP beskriver hur användaren ska exponeras för videoreklamen och används när publicisten själv inte kontrollerar videospelaren eller distributionen

Webbhotell

Ett företag som (oftast mot betalning) erbjuder dig plats på en server för din domän, hemsida eller e-post. Benämns ibland hosting

Webbläsare

Programvara som hämtar, lagrar, ordnar och visar information på Internet i en standardiserad form på datorn. Exempel på detta är Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari och Opera

Webbportal

En portal där flera ingångar samlas på en och samma webbplats för att få så många besökare som möjligt

Widget

Ett litet fönster som ständigt kan uppdateras och visas på en dators skrivbord eller i en mobil enhet, utan att användaren behöver aktivera fönstret

WOM (Word of mouse)

Positiv spridning av ett varumärkes tjänst eller en produkt genom att människor skriver positivt om det på nätet och/eller sprider länkar, filmklipp som gagnar varumärket

WOM (Word of mouth)

Marknadsföring, i form av en positiv spridning av ett varumärkes tjänst eller en produkt genom att nöjda kunder

Www (World wide web)

En nivå på Internet med ett grafiskt gränssnitt, det vill säga det man i vardagligt tal kallar för Internet, vilket kan nås med en webbläsare. Det är inte alltid obligatoriskt att använda www till sitt domännamn

Yield management

En strategi för rörlig prissättning med syfte att förstå, förutse och påverka konsumentens beteende för att maximera intäkterna

Dela sida:

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved