Ordlista

Här har vi samlat användbara begrepp och förkortningar för dig som jobbar med digital marknadsföring.

Akronymer

Akronym Definition
ABM Account Based Marketing
AI Artificial Intelligence
AFP Advertiser-funded Programming
AR Augmented Reality
ARF Advertising Research Foundation
API Application Programming Interface
AR Augmented Reality
ASN Autonomous System Number
ATF Above the fold
AVOD Annonsfinansierad video-on-demand
BTF Below the fold
BSSID Basic Service Set Identification
CPA Cost per Action
CPC Cost per Click
CPI Cost Per Install
CPCV Cost per Completed View
CPL Cost per Lead
CPM Cost per Mille
CPO Cost per Order
CPP Cost per Point
CPS Cost per Sale
CPT Cost per Transaction
CPV Cost per View
CPVM Cost Per Viewable Mille (Thousand) impression
CRM Customer relationship management
CRO Conversion rate optimization
CTA Call To Action
CTR Click Through Rate
DMA Dedicated Market Areas
DMP Data Management Platform
DNS Domain name server
DOOH Digital Out of Home
DPO Data Protection Officer
DSO Dataskyddsombud (se även DPO)
DSP Demand Side Platform
DRT Dynamisk retargeting
eCPM Effective Cost per Mille
EPR ePrivacy regulation, se även ePrivacy förordningen under terminologi
FPS Frames Per Second
GeoIP Geographic information for IP addresses
GIS Geographic Information System
GDPR General Data Protection Regulation
GPS Global Positioning System
GRP Gross rating point
HTML HyperText Markup Language
IFA Identifier for Advertising
IO Insertion Order
IP Internet Protocol
IPS Indoor Positioning System
ISP Internet Service Provider
ITP Intelligent Tracking Prevention
ITR Interactions rate
KIA Kommittén för internetannonsering
KPI Key Performance Indicator(s)
LBS Location Based Service
LEK Lagen om Elektronisk Kommunikation
MRAID Mobile Rich Media Ad Interface Definitions
MRC Media Ratings Council
NHT Non Human Traffic
OBA Online Behavioral Advertising – Intressebaserad Marknadsföring
OTS Opportunity To See
OTT Over The Top
PIB Position in Break
PPC Pay Per Click
PPM Pay per Mille
PPP Price Per Play
PPV Pay Per View
PTS Post och Telestyrelsen
RFP Request for Proposal
ROC Run Of Channel
ROI Return on investment
ROMI Return on market investment
ROS Run Of Site
RFP Request For Proposal
ROAS Return On Ad Spend
SPO Supply Path Optimization
SVOD Subscription-based video on demand
RTB Real Time Bidding
RON Run Of Network
SDK Software Development Kit
SEA Sökmotorsannonsering (Seach Engine Advertising)
SEM Sökmotormarknadsföring (Seach Engine Marketing)
SEO Sökmotoroptimering (Seach Engine Optimizing)
SMO Social Media Optimization
SOV Share of Voice
SSP Supply Side Platform
TCF Transparency & Consent Framework
TRP Target Rating Point
UGC User Generated Content
VAST Video Ad Serving Template
vCPM Viewable Cost Per Mille
VMAP Video Multiple Ad Playlist
VPAID Video Player Ad-serving Definition
VR Virtual Reality
VTR View Through Rate
WOM Word of Mouth
YoY Year over Year

Terminologi

Above/below the fold

Above: den del av webbsidan som syns utan att behöva scrolla Below: Den del av en webbsida som inte kan ses utan att scrolla

AdBlockers

Programvara på en användares webbläsare som förhindrar annonser från att visas

AdExchanges

En digital marknadsplats som möjliggör handel av annonsvisningar – en så kallad annonsbörs

Addressable TV

Målstyra mot hushåll istället för att använda demografisk data genom att använda datan som finns tillgänglig via operatörernas set up boxar. Detta är vanligt förekommande i USA och i Europa leder Sky i UK utvecklingen genom sin “Sky Ad Smart” produkt.

Ad Ops (Advertising Operators)

Administratör som optimerar arbetsflöden vid annonskampanjer även kallad Traffic

Ad Servers

En server som lagrar annonser centralt och distribuerar dem till olika publicister

Ad request

Varje gång en webbläsare begär information från ett annonshanteringssystem

Ad skipping

Reklamspolande beteende som främst används av PVR-användare, kallas även zippa

Ad Stream

Aktör som levererar reklamfilm digitalt till TV-kanaler

Ads.txt

Ads.txt är en förkortning av “Authorized Digital Sellers och är en enkel, flexibel och säker metod som publicister och leverantörer kan använda för att upplysa om vilka företag de tillåter sälja deras digitala varulager

Affinitet

Beskriver hur väl ett medie publik sammanfaller med en specifik målgrupp. Vid hög affinitet finns en klar intressegemenskap mellan mediet och målgruppen. Hög affinitet leder till en hög räckvidd i målgruppen

Age gate

Ett verifikationssystem för att se att användaren av en webbsida är gammal nog för att se webbsidans innehåll

Aktiv positionering

Kännedom om användarens exakta koordinater via GPS

Annonsnätverk (Ad Network)

En aktör inom reklambranschen som agerar mäklare mellan webbplatser som vill visa annonser och annonsörer som vill publicera annonser

App (Applikation)

Ett fristående program som laddas ner och ligger lokalt i mobiltelefonen. De flesta applikationer som laddas ner är gratis

APV (Average page view)

Det genomsnittliga antalet sidvisningar per besökare på en webbplats

ASN

Alla internetleverantörer har ett Autonomous System Number

ATL (Above the line)

Begrepp inom marknadsföring som innefattar traditionell reklam i massmedia, såsom TV, radio, biofilm, stortavlor och tidningsannonser

ATS (Average time spent)

Anger hur länge en besökare stannar på en webbsida

Automatiserad Handel (Automatic Trading)

Automatiserade Handeln av displayannonsering och teknologin som möjliggör den

AVOD (Annonsfinansierad video- on-demand)

Online-videotjänst som är gratis för användaren och finansieras genom reklam

Bambuser

Tjänst som möjliggör direktsändning av streamad video från mobiltelefonen via internet

Banner

Webbannons

Beacon

Positioneringstjänst som kommunicerar via Bluetooth. Utvecklad för inomhusbruk. Tekniken gör det möjligt för en enhet att skicka push-meddelanden till enheter i närheten (mycket lokal styrningsteknik)

Behavioral targeting

Se Intressebaserad Marknadsföring

Besökare

Mätning av den sessionstid som en användare/besökare är inne på en sajt. Ett besök kan bestå av flertalet sidvisningar. Se även Unik besökare

Betaversion

En version av program eller hemsida som fortfarande är under bearbetning, men som ofta görs tillgänglig för användarna innan en fullt felsökt version är färdig

Beteendestyrd annonsering

Se Intressebaserad Marknadsföring

Big data

Processandet av enorma mängder data från flera källor genom att parallellkoppla servers

Bing Ads

Bings Pay Per Click annonseringsprogram på den egna sökmotorn

Bitrate

Antalet bitar (engelska: bits) som överförs eller bearbetas per sekund

Bot & Robot-lists

Mjukvara som kör automatiskt utan mänsklig inblandning. Det finns Spiders & Robots (IAB)-lister som hjälper till att filtrera bort denna typ av trafik från trafikmätningar

Bounce Rate

Procent av besökarna som lämnar sajten utan att klicka vidare

Browser

Engelska ordet för läsare. Används oftast som förkortning för Webbrowser, d v s webbläsare

Bruttoräckvidd

Bruttoräckvidd är summan av alla kontakter. Samma individ eller webbläsare kan räknas flera gånger

BSSID (Basic Service Set Identification)

Det unika id:t för WiFi-routern som användaren är uppkopplat mot

BTL (Below the line)

Samlingsterm för alla relationsskapande reklammedier, såsom direkt marknadsföring, event och internet. Till skillnad mot ATL (se detta begrepp) riktas BTL mot specifika målgrupper och inte mot den stora massan

Buffra

Att tillfälligt lagra data när det flyttas från en plats till en annan, t.ex. när data på en webbsida laddas om

Can Spam Act

Lagstiftningar mot oönskad reklam och spam

Cell Tower

Mobilmast

CMS (Content Management System)

Ett administrationsverktyg för att hantera din webbplats. Kan på svenska kallas både uppdateringsverktyg och publiceringsverktyg

Dela sida:

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved