Digitala Annonsaffären

Här hittar du två viktiga Standards för Display-annonsering/banners. Sverige har en Svensk Display Standard 2.2 och en IAB Sweden Creative Guidelines som beskriver riktlinjerna för produktion av Display-annonser.

IAB Sverige – Svensk Display-standard 2.2

IAB:s annonsformats-standard har arbetats fram av vår task force Display. Riktlinjerna är anpassade för marknaden som den ser ut idag och kommer att ses över kontinuerligt för att följa utvecklingen av display-marknaden i Sverige. Med avstamp i IAB:s internationella standardiseringsarbete så presenteras här den andra upplagan av Svensk & Internationell Display­-standard.

IAB Sweden Creative Guidelines 1.1 – kreativa riktlinjer för Display-annonser för desktop, tablets- och mobil. Uppdaterade 2020

Grunden för dessa Riktlinjerna bygger på “IAB (US) Creative Format Guidelines for Display & Mobile Advertising” från 2016. De arbetades fram efter omfattande annonsprestandatester med olika typer av annonsenheterna på utgivarsajter i olika webbläsare.
Målet för riktlinjerna var att komma fram till bl a optimala filvikter. I dokumentet finner du de svenska riktlinjerna som tagits fram av en av vår task forces. De och bygger på ytterligare tester genomförda i Sverige på svenska sajter. Riktlinjer arbetades fram för att helt anamma HTML5-tekniken som standarden för display-annonsers utformning.
Riktlinjerna uppdaterades 2020 till v 1.1 av Task Force Gold Standard.

Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved