IAB Sverige Nyheter

Publicerat: 1 månad sedan

Åter tillåtet att behandla personuppgifter i USA?

Den 10 juli 2023 meddelade EU-kommissionen ett nytt beslut om adekvat skyddsnivå för överföring…
Publicerat: 5 månader sedan

Förvaltningsrätten i Stockholm slår fast att Klarna Bank brustit i sin informationsplikt

Det är nu hög tid att samtliga organisationer ser över sin integritetspolicy och säkerställer…
Publicerat: 6 månader sedan

Uppdatering av minimum acceptable practice gällande cookie-banner

Organisationen NOYB har under en längre period granskat olika europeiska bolags cookie-banners och uppmärksammat…
Publicerat: 7 månader sedan

Betydelsen av utgivningsbevis vid hantering av känsliga personuppgifter

I början av februari kom en intressant dom mellan Verifiera AB (Verifiera) och Integritetsskyddsmyndigheten…
Publicerat: 8 månader sedan

Vem ansvarar för redaktionella annonser? Advokaten förklarar

I slutet av november kom en intressant dom mellan Konsumentombudsmannen och Happy Green och…
Publicerat: 11 månader sedan

PTS inleder granskning av hur cookiereglerna följs

PTS inleder granskning av hur cookiereglerna följs I somras publicerade Post- och telestyrelsen ett…
Publicerat: 1 år sedan

PTS förtydligar inställningen om samtyckeskrav till cookies

Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet över bestämmelserna om cookies i lagen (2003:389) om…
Publicerat: 1 år sedan

Bristande reklammarkering vid influencer marknadsföring

Bristande reklammarkering vid influencer marknadsföring – Självregleringen riskeras att sättas ur spel Flera avgöranden…
Publicerat: 1 år sedan

Vägledande beslut om utformning av integritetspolicy enligt GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdade i slutet av mars 2022 en administrativ sanktionsavgift mot Klarna Bank…
Publicerat: 1 år sedan

Tuffare krav vid konsument-marknadsföring

Regeringen föreslår i propositionen ”Ett moderniserat konsumentskydd” flera lagändringar för att modernisera konsumentskyddet till…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved