Marknadsföringens regler & riktlinjer​

Här har vi samlat marknadsföringsreglerade digitala riktlinjer, särskilt de som rör läkemedels-, alkohol- och tobaksindustrin, reklam till barn, spelreklam samt online privacy, Dataskyddsförordningen/GDPR, livsmedel och direktmarknadsföring.

Vi ger även inblick i självregleringar för den digitala mediebranschen och marknadens överenskommelser av olika slag som diskriminering, oetisk reklam och hur du ska annonsmärka influencer marketing och native advertising.

Konsumentskyddslagstiftning

Full upplysning kan i vissa fall vara ett ”klick bort” när utrymmet är begränsat, det beror dock på vilken produkt du marknadsför. Kontrollera alltid om det finns särskilda krav.

Läkemedelsreklam

Läkemedelsverket kontrollerar marknadsföring av läkemedel. Läke­me­delsindustriföreningen (Lif) har även arbetat fram ett branschregelverk Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER) som återfinns här: https://www.lif.se/etik/etiska-regelverket/innehall/lakemedelsbranschens-etiska-regelverk/

Detta regelverk har stor praktisk betydelse för läkemedelsreklam.

Det är till exempel förbjudet att:

Alkoholreklam

I Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter från 1 oktober 2016 är det särskilt avsnitt 4 Marknadsföring på internet som är av intresse för onlinebranschen (§4.1 – §4.6)

På webbplatsers startsida bör tydligt anges om de innehåller marknadsföring av alkoholdryck.

På de sidor som innehåller sådan marknadsföring bör den åldersgräns
som gäller för inköp av de där marknadsförda dryckerna tydligt anges.
Marknadsföring bör endast ske på webbplatser där målgruppen eller minst 70 % av besökarna utgörs av personer över 25 år.
Annonser som är konstruerade för att dra till sig särskild uppmärksamhet, exempelvis pop-up annonser, får inte användas.

I Rekommendationen för alkoholreklam finns specificerat rekommendationer avseende alkoholreklam genom olika typer av kommunikationskanaler som direktreklam, Internet, TV, radio, tidningar etc.

Reklam till barn

Föräldrar och/eller vårdnadshavare ska uppmuntras att delta i och/eller övervaka sina barns interaktiva aktiviteter. Identifierande personuppgifter om individer som veterligen är barn får endast lämnas ut till tredje man efter förälders/målsmans samtycke och om det är tillåtet enligt lag. Som tredje man räknas inte den som endast tillhandahåller support för drift av webbplatser och som inte använder eller lämnar ut barns personuppgifter för något annat ändamål.

Webbplatser för produkter med åldersgräns, som t.ex. alkohol, tobak eller speltjänster, ska ha funktioner som begränsar tillträdet för minderåriga.

Digital marknadskommunikation som riktas till barn i en viss åldersgrupp ska vara lämplig och passande för dessa barn.

Tv-kanaler som sänder från Sverige får inte rikta reklam till barn under 12 år.
Om svenska tv-kanaler sänder från andra länder gäller som huvudregel lagstiftningen i sändarlandet.

Spellagen och marknadsföring

Krav på måttfullhet gäller vid marknadsföring av spel. Marknadsföring får inte särskilt rikta sig till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 år. Marknadsföring får inte riktas direkt till en spelare som på egen begäran stängt av sig från spel eller som blivit avstängd av en licenshavare. Ansvaret för marknadsföringen ligger på licenshavarna. Spelinspektionen och Konsumentverket/Konsumentombudsmannen  har möjlighet att ingripa om kraven på marknadsföringen inte följs.

 

Diskriminerande och annan oetisk reklam

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden. Det sker genom prövning om reklam följer Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation, råd i marknadsföringsetiska frågor samt verka genom information, utbildning och vägledning.

RO:s och RON:s uppgift är att arbeta för hög etisk nivå i kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Både privatpersoner och företag kan anmäla reklam till RO.

GDPR – dataskyddsförordningen & Right to be forgotten

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen (PUL). Vill du ha mer information om vad som gäller för vissa grupper och roller eller i olika situationer kan du hitta det på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida. IMY är tillsynsmyndighet för GDPR i Sverige.

Right to be forgotten eller på svenska Rätten att bli glömd är en grundläggande rättighet för registrerade enligt GDPR. Det innebär att EU-medborgare kan vända sig till verksamheter som behandlar dess personuppgifter och be att dessa uppgifter raderas under vissa omständigheter. Privatpersoner har även under vissa förhållanden rätt till att viss information om dem inte ska visas vid sökningar med anknytning till deras namn på sökmotorer på nätet.

Direktmarknadsföring

Datadriven marknadsföring eller direktmarknadsföring har en svensk branschkod för integritetsskydd vid marknadsföring från Swedma. Branschkoden syftar till att säkerställa ett ansvarsfullt uppträdande inom det svenska näringslivet genom att ge erforderligt skydd för den personliga integriteten i samband med marknadsföring. Branschkoden omfattar marknadsföring riktad till konsumenter (B2C).

Annonsmärkning av digital reklam i olika kanaler

Som annonsör har du ansvar för att den marknadsföring du utför är korrekt märkt. Annonsmärkningen ska, i enlighet med marknadsföringslagen, ske direkt och ha en tydlig avsändare.

För Influencer Marketing – IAB Sverige Best Practice Guide

För Content Advertising – IAB Sveriges Best Practice Guide

E-handel och livsmedel

Livsmedelskontrollen kontrollerar bland annat att informationen som lämnas i samband med att ett livsmedel erbjuds till försäljning uppfyller de informationskrav som ställs på distansförsäljning.

Livsmedelsverket har också information om marknadsföring och kostråd, allergener, användning av begrepp såsom vegetariskt och animaliskt med mera.

Dela sida:

Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 1 månad ago

IAB Europes AdEx Benchmark Report visar på tillväxt av digital reklam i Europa

För artonde året släpper IAB Europe AdEx Benchmark Report, en årlig rapport som samlar…
Publicerat: 2 månader ago

Svenska podcastmarknaden på väg mot rekordnivåer

I den senaste specialrapporten från IRM, som är framtagen i samarbete med IAB Sverige…
Publicerat: 2 månader ago

IMY kan granska söktjänster med frivilligt utgivningsbevis

Det finns ett stort antal söktjänster som behandlar personuppgifter och har utgivningsbevis. Det vill…
Publicerat: 2 månader ago

Så hanterar du tredjepartscookiens död – experternas 6 bästa tips

”Behandla de stora webbläsarna som egna kanaler” I detta skede står vi inför den…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved