Marknadsföringens regler & riktlinjer​

Här har vi samlat marknadsföringsreglerade digitala riktlinjer, särskilt de som rör läkemedels-, alkohol- och tobaksindustrin, reklam till barn, spelreklam samt online privacy, Dataskyddsförordningen/GDPR, livsmedel och direktmarknadsföring.

Vi ger även inblick i självregleringar för den digitala mediebranschen och marknadens överenskommelser av olika slag som diskriminering, oetisk reklam och hur du ska annonsmärka influencer marketing och native advertising.

Konsumentskyddslagstiftning

Samma konsumentskyddslagstiftning som gäller för kommersiell verksamhet i andra medier gäller även för online desktop och mobila enheter.

Riktlinjer för annonsering av läkemedel

Läkemedelsreklam ska alltid vara aktuell, saklig och balanserad. Reklam för läkemedel får inte antyda andra användningsområden än de som det är godkänt för. Läkemedelsverket kontrollerar marknadsföring av läkemedel för att, i linje med allt vårt arbete, främja folk- och djurhälsan.

Det är till exempel förbjudet att:

Alkoholreklam

I Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter från 1 oktober 2016 är det särskilt avsnitt 4 Marknadsföring på internet som är av intresse för onlinebranschen (§4.1 – §4.6)

På webbplatsers startsida bör tydligt anges om de innehåller marknadsföring av alkoholdryck.

På de sidor som innehåller sådan marknadsföring bör den åldersgräns
som gäller för inköp av de där marknadsförda dryckerna tydligt anges.
Marknadsföring bör endast ske på webbplatser där målgruppen eller minst 70 % av besökarna utgörs av personer över 25 år.
Annonser som är konstruerade för att dra till sig särskild uppmärksamhet, exempelvis pop-up annonser, får inte användas.

Reklam till barn

Föräldrar och/eller vårdnadshavare ska uppmuntras att delta i och/eller övervaka sina barns interaktiva aktiviteter. Identifierande personuppgifter om individer som veterligen är barn får endast lämnas ut till tredje man efter förälders/målsmans samtycke och om det är tillåtet enligt lag. Som tredje man räknas inte den som endast tillhandahåller support för drift av webbplatser och som inte använder eller lämnar ut barns personuppgifter för något annat ändamål. Webbplatser för produkter med åldersgräns, som t.ex. alkohol, tobak eller speltjänster, ska ha funktioner som begränsar tillträdet för minderåriga. Digital marknadskommunikation som riktas till barn i en viss åldersgrupp ska vara lämplig och passande för dessa barn. Tv-kanaler som sänder från Sverige får inte rikta reklam till barn under 12 år. Om svenska tv-kanaler sänder från andra länder, så kan de kringgå den svenska lagstiftningen, då andra regler gäller.

Spellagen och marknadsföring

Krav på måttfullhet gäller vid marknadsföring av spel. Marknadsföring får inte särskilt rikta sig till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 år. Marknadsföring får inte riktas direkt till en spelare som på egen begäran stängt av sig från spel eller som blivit avstängd av en licenshavare. Ansvaret för marknadsföringen ska ligga på licenshavarna. Spelmyndigheten har möjlighet att ingripa om kraven på marknadsföringen inte följs.

Diskriminerande och annan oetisk reklam

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden. Det sker genom prövning om reklam följer Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation, råd i marknadsföringsetiska frågor samt verka genom information, utbildning och vägledning.

RO:s och RON:s uppgift är att arbeta för hög etisk nivå i kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Både privatpersoner och företag kan anmäla reklam till RO.

Right to be forgotten – Rätten att bli bortglömd

EU-lagstiftningen Right to be forgotten eller på svenska Rätten att bli bortglömd betyder att: EU-medborgare kan begära att sökmotorer tar bort länkar till sidor som anses privata, även om själva sidorna är kvar på internet.

På be­gäran av privat­­personer måste sökmotorer ta bort oriktig, ovid­kommande eller för­åldrad information om personen från sin indexkoppling. Det inne­bär att informationen får finnas kvar på hos sökmotorn, men att den inte får komma upp om man söker på personens namn. Detta kallas på engelska för delisting. Samma information kan däremot fortfarande komma upp vid andra sökningar.

GDPR – dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen (PUL). Vill du ha mer information om vad som gäller för vissa grupper och roller eller i olika situationer kan du hitta det på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida. IMY är tillsynsmyndighet för GDPR i Sverige.

Direktmarknadsföring

Datadriven marknadsföring eller direktmarknadsföring har en svensk branschkod för integritetsskydd vid marknadsföring från Swedma. Branschkoden syftar till att säkerställa ett ansvarsfullt uppträdande inom det svenska näringslivet genom att ge erforderligt skydd för den personliga integriteten i samband med marknadsföring. Branschkoden omfattar marknadsföring riktad till konsumenter (B2C).

Annonsmärkning av digital reklam I olika kanaler

Som annonsör har du ansvar för att den marknadsföring du utför är korrekt märkt. Annonsmärkningen ska, i enlighet med marknadsföringslagen, ske direkt och ha en tydlig avsändare.

För Influencer Marketing – IAB Sverige Best Practice Guide

För Native Advertising – IAB Sveriges Best Practice Guide

För Native Advertising – TU Rekommendation för Reklamidentifiering

E-handel och livsmedel

Livsmedelskontrollen kontrollerar bland annat att informationen som lämnas i samband med att ett livsmedel erbjuds till försäljning uppfyller de informationskrav som ställs på distansförsäljning.

Livsmedelsverket har också information om marknadsföring och kostråd, alkoholhaltiga droger, allergi, vegetariskt, animaliskt med mera.

Dela sida:

Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 6 dagar sedan

IAB Sweden Programmatic Event

Årets största event för den programmatiska handeln är tillbaka den 25 oktober! IAB Sverige…
Publicerat: 3 veckor sedan

IAB Sverige anställer Public Affairs Manager

IAB Sverige, branschorganisationen för digital marknadsföring, har rekryterat Jacob Dexe som Public Affairs Manager….
Publicerat: 3 veckor sedan

400 Sekunder – Magnite

I detta avsnitt av 400 sekunder bjöd vi in Natasha Westlund, Head of Nordics…
Publicerat: 4 veckor sedan

Åter tillåtet att behandla personuppgifter i USA?

Den 10 juli 2023 meddelade EU-kommissionen ett nytt beslut om adekvat skyddsnivå för överföring…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved