Rapporter & Guider

Content Advertising i Sverige 2021-2024

Den senaste specialrapporten från IRM presenterar en översikt över annonsinvesteringar inom content advertising i Sverige. Under 2023 noteras  en generell nedgång på -3,0 procent jämfört med föregående år för content advertising. Underkategorin,  native advertising dominerar och står för 85 procent av intäkterna inom  content advertising. Medan content display har en stark tillväxttakt, med en ökning på 12 procent under 2023.

Realtidsstudie om Native Advertising med köpar- & säljarsidan 2019

Februari 2019 gjorde IAB Sverige en enkätundersökning om trender och attityder till Native-annonsering.
Svarande var både köp- och säljsidan.

Ladda ner

Investeringskalkyl för ROI på kampanj – Native

Native Advertising är en annonseringsform som växer allt mer. En tydlig trend är att konverteringen bland de som hade läst en artikel är signifikant högre jämfört med de som inte läst någon artikel.
Oavsett syftet med en nativekampanj är det viktigt att få en översikt vad nativekampanjen kostar i form av produktion och distribution, samt den potentiella intäkt som kampanjen kan ge.
Till din hjälp kan du använda en investeringskalkyl för att beräkna ROI på kampanjen.

Realtidsstudie om Native-annonsering mot mediebyråer och annonsörer juni 2017

2017 genomförde vi en realtidsstudie mot annonsköpare och mediebyråer i Sverige. Vi ser att studien ger en ögonblicksbild av synen på Native-annonsering. Ladda ner genom att klicka på valfri bild.

Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 2 månader ago

Content Advertising når 500 miljoner kronor i 2024

Den senaste specialrapporten från IRM presenterar utvecklingen för annonsinvesteringar i content advertising. Under 2024…
Publicerat: 3 månader ago

Webinar: Content Advertising – Vi tar tempen på content advertising och navigerar genom juridiska utmaningar

Är du nyfiken på hur det går för content advertising, både här i Sverige…
Publicerat: 1 år ago

Vem ansvarar för redaktionella annonser? Advokaten förklarar

I slutet av november kom en intressant dom mellan Konsumentombudsmannen och Happy Green och…
Publicerat: 2 år ago

Seminarium: Är all textannonsering Native?

Torsdagen den 9 februari kl 08.30 – 10.00 bjuder vi in till frukostseminarium på Playhouse…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved