Native – Definitioner och begrepp

Native är beteckningen för kommersiellt innehåll som utvecklas i samråd med annonsörer. Det kan skapas antingen av publicisternas interna content studio eller av en pålitlig, extern innehållsleverantör. Detta innehåll integreras sömlöst i den redaktionella strömmen på den plattform där det publiceras. Du kan helt och hållet konsumera innehållet på publicistens webbplats, en blogg eller en annan medieplattform. Native kallas native oavsett om det är digitalt eller print.

Fördelen med detta format är att det inkluderar hosting, produktion samt rådgivning om innehåll och ton. Om du vill nå en specifik webbplats och dess målgrupp, eller om du saknar en egen landningssida, blogg eller annan destination för att driva trafik, så är detta format särskilt lämpligt.

Annonsmärkning: ”ANNONS + KUNDNAMN” ska visas i versaler både i puff och i artikel. Det rekommenderas att en markeringsbalk eller en distinkt färg används för att framhäva puffen. Inuti artikeln bör det finnas en konsekvent märkning som upprepas för att tydligt indikera för läsaren att det handlar om kommersiellt innehåll. 

Varför använda Native?

Nativeformatet ger annonsörer en möjlighet att dela sin berättelse på ett sätt som passar in i läsarnas vanliga upplevelse. Eftersom formatet anpassar sig till både utseende och ton av det redaktionella innehållet på plattformen, skapas en högre grad av trovärdighet genom hela processen, från puff till artikel.

Genom att samarbeta med kunniga redaktörer inom det kommersiella området kan en engagerande innehållsupplevelse skapas, vilket signifikant ökar möjligheterna att höja medvetenheten hos läsaren, kan påverka deras attityder och stimulera intresset för varumärket. Enligt en undersökning föredrar 70 procent av läsare som har interagerat med en native-artikel att fördjupa sin förståelse om produkten eller tjänsten genom nativeannonser jämfört med vanliga bannerannonser. Detta beror på att nativeannonser ofta fokuserar på att leverera informativt och faktabaserat innehåll snarare än att vara ensidigt säljande.

Rätt kontext är av avgörande betydelse inom all typ av annonsering och när nativeannonsering genomförs på rätt sätt blir de en naturlig och integrerad del av den övergripande användarupplevelsen. Nativeformatet ger läsarna möjlighet att fördjupa sig i innehållet, bli berörda och fatta välgrundade beslut när de överväger att köpa olika tjänster eller produkter. 

Tre starka skäl att satsa på Native

  1. Förlänger exponeringen
    Genom att använda nativeannonser får du möjlighet att hålla ditt budskap i blickfånget under en längre tidsperiod. De engagerar läsarna på ett djupare sätt, och lästid är en värdefull indikator när du optimerar din kampanj. Formatet ger dig som annonsör chansen att berätta mer och fördjupa målgruppens kunskap, vilket i sin tur ökar köpintentionen och stärker känslan av samhörighet med ditt varumärke, något som är sällsynt inom andra annonseringsformat.

  2. Bygger varumärkeskännedom
    Enligt forskning observerar läsare nativeannonser nästan 50% oftare än traditionella displayannonser. Detta fenomen uppstår eftersom välskapade nativeannonser naturligt integreras i användarnas vanliga flöde och blir en naturlig del av innehållet.

  3. Minskar “reklamkänslan”
    Nativeannonser är alltid tydligt märkta som annonser för att informera läsaren om deras kommersiella natur. Men väl utfört och högkvalitativt material kan på ett sätt göra reklamkänslan mindre påträngande och låta innehållet tala för sig självt.

Native i olika format

Native Advertising är ett kraftfullt verktyg för att integrera annonser på ett naturligt sätt i olika plattformar och format. För att lyckas är det avgörande att anpassa annonserna till den specifika kontexten där de visas, oavsett om det är i tryckt media, digitala kanaler som video och podcast, eller andra format. Tydlig annonsmärkning och strikt efterlevnad av designriktlinjer är också nödvändigt för att bibehålla förtroendet hos målgruppen. Genom att förstå vikten av kontext kan annonsörer skapa kampanjer som når sina KPI-mål och ger mervärde för användarna.

För att uppnå definierade KPI-mål kan native effektivt distribueras över olika plattformar, såsom tryckt media och i digitala kanaler inklusive video och podcast. Oavsett val av plattform och format är det avgörande att säkerställa en klar annonsmärkning och strikt efterlevnad av de angivna riktlinjerna för design och utformning.

 

Exempel Native-puff och artikel:

Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 2 månader ago

Content Advertising når 500 miljoner kronor i 2024

Den senaste specialrapporten från IRM presenterar utvecklingen för annonsinvesteringar i content advertising. Under 2024…
Publicerat: 3 månader ago

Webinar: Content Advertising – Vi tar tempen på content advertising och navigerar genom juridiska utmaningar

Är du nyfiken på hur det går för content advertising, både här i Sverige…
Publicerat: 1 år ago

Vem ansvarar för redaktionella annonser? Advokaten förklarar

I slutet av november kom en intressant dom mellan Konsumentombudsmannen och Happy Green och…
Publicerat: 2 år ago

Seminarium: Är all textannonsering Native?

Torsdagen den 9 februari kl 08.30 – 10.00 bjuder vi in till frukostseminarium på Playhouse…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved