Vem ansvarar för redaktionella annonser? Advokaten förklarar

Publicerat: 1 år sedan

I slutet av november kom en intressant dom mellan Konsumentombudsmannen och Happy Green och Expressen. Målet rör frågor om ansvar för redaktionella annonser och medverkansansvar för en publicist vid placering av köplänkar och så kallade widgets.

Bakgrunden till målet var två artiklar som Expressen Lifestyle publicerat på startsidan till sin webbplats www.expressen.se. Den ena artikeln handlade om rödbetsjuice och dess hälsofördelar medan den andra handlade om sex olika kryddors hälsofördelar samt förmåga att förebygga, lindra och bota flera sjukdomar. Webbplatsens startsida innehöll en röd balk med en vit text som löd: ”HAPPY GREEN – EKOLOGISKT PÅ NÄTET”. Längst ned på startsidan fanns även en annons märkt ”ANNONS” där Happy Green erbjöd juice. I inslagen länkades det också till Hälsolivs sida (Expressens hälsobilaga). De två artiklarna var framtagna av redaktionen på Hälsoliv och hade tidigare av redaktionen fått en framskjuten plats på webbplatsen.

Happy Green hade beställt införandet av annonser och köplänkar av Expressen och Happy Green hade inte hade haft något inflytande över artiklarnas utformning eller var länkarna skulle placeras. Frågorna i målet var om artiklarna utgjorde marknadsföring för Happy Green och om artiklarna stred mot marknadsföringslagen eftersom de bland annat innehöll medicinska påståenden.

Domstolen kom fram till att det måste ha varit underförstått, för både Expressen och Happy Green, att Expressens val av placering av köplänkar och widgets, liksom texten i köplänkarna, skulle kopplas till Happy Green, samt att detta kunde betraktas som reklam för Happy Greens produkter. Domstolen fann därför att uppdraget omfattade mer än placeringen av köplänkar och widgets intill ämnen som var relevanta för Happy Greens verksamhet.

Det redaktionella innehållet var utformat på ett sätt som kunde främja avsättningen av Happy Greens produkter. Vid en helhetsbedömning ansåg därför domstolen att artiklarna var av rent kommersiell karaktär samt att de omfattades av marknadsföringsuppdraget och utgjorde marknadsföring för Happy Greens produkter.

I artiklarna förekom påståenden om hur rödbetsjuice och de olika kryddorna kunde främja hälsan och bota sjukdomar. Domstolen ansåg att marknadsföringen innebar oriktiga och vilseledande påståenden om att produkterna kunde förbättra hälsan eller bota sjukdomar och att en mottagare av reklamen skulle uppfatta dessa påståenden allvarligt.

Enligt domstolen fanns det anledning att meddela förbud mot såväl Happy Green som Expressen. Detta eftersom det var utrett att Happy Green var avsändaren av marknadsföringen och att Expressen medverkade till den.

Avseende vitet menade domstolen att det i målet var fråga om allvarliga överträdelser som hade nått många konsumenter och som utgjorde så kallade svartlistade affärsmetoder. Domstolen utgick ifrån Happy Greens nettoomsättning på knappt 25 miljoner kronor år 2018 och Expressens nettoomsättning på knappt en och en halv miljard kronor år 2018 och bestämde vitesbeloppet till en miljon kronor i förhållande till Happy Green och till fem miljoner kronor i förhållande till Expressen.

Avgörandet visar att både annonsören och publicisten får ett ansvar för innehåll och utformning trots att annonsören inte styrt placeringen av länkarna eller varit involverad i utformningen av artiklarna. Det förhållandevis höga vitet mot Expressen på fem miljoner kronor visar även på att domstolen anser att överträdelsen är allvarlig.

Katarina Ladenfors
Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

För djupare läsning hänvisas till Patent- och marknadsdomstolen 2022-11-24, mål nr PMT 10572-20

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved