Content Advertising når 500 miljoner kronor i 2024

Publicerat: 5 dagar sedan

Den senaste specialrapporten från IRM presenterar utvecklingen för annonsinvesteringar i content advertising. Under 2024 prognostiseras content advertising att omsätta 500 miljoner kronor för första gången. Tillväxten uppgår därmed till 4 procent i 2024 jämfört med 2023. 

Institutet för Reklam och Mediestatistik (IRM) publicerar idag en specialrapport om annonsinvesteringar inom content advertising i Sverige. Rapporten delar för första gången upp content advertising i två separata underkategorier – native advertising och content display.

“Nu har vi på IRM, tillsammans med IAB Sveriges Task Force Content Advertising, presenterat utvecklingen för content advertising”, berättar Madeleine Thor, VD på IRM. “Över tid så har content advertising haft en fin tillväxtresa men 2023 blev ett tuffare år i spåren av den den svaga annonskonjunkturen. IRM:s prognos för 2024 är en återgång till en positiv tillväxt och till och med ett nytt rekord när omsättningen för första gången passerar 500 miljoner kronor”, avslutar Thor.

Den senaste specialrapporten från IRM presenterar en översikt över annonsinvesteringar inom content advertising i Sverige. Under 2023 noteras  en generell nedgång på -3,0 procent jämfört med föregående år för content advertising. Underkategorin,  native advertising dominerar och står för 85 procent av intäkterna inom  content advertising. Medan content display har en stark tillväxttakt, med en ökning på 12 procent under 2023.

IRM har även undersökt drivkrafter och hinder för native och content display, där native drivs av varumärkespreferens och kännedom, medan content display fokuserar på att generera leads och konverteringar samt ökad varumärkespreferens och kännedom.

“Content advertising är en växande kategori som är väldigt spännande för många företag. Att omsättningen överstiger 500 miljoner visar att det är en kategori att ta med i många strategier framåt”, säger Kenneth Danielsson, VD på IAB Sverige.

Prognosen för 2024 förutspår en återvändande till tillväxt, där hela kategorin förväntas nå en total omsättning på 500 miljoner kronor, och både native och content display förväntas visa positiva tillväxttrender.

 

Definitioner:

Content Advertising:

Innehåll som är utformat för att efterlikna sajtens eget utseende, funktion och/eller innehåll och är betalt av en annonsör och annonsmärkt. Content advertising bryts ned i native advertising respektive content display.

Native Advertising:

Omfattar köpt reklamplats som är utformad för att efterlikna publicistens innehåll och typsnitt och är fullt integrerad i det redaktionella systemet. Landningssida i publicistens miljö. Innehållet är producerat av publicisten eller av en tredje part anlitad av publicisten. 

Content Display:

Omfattar köpt reklamplats som är utformad med särskiljande bakgrund och eget typsnitt. Landningssida utanför publicistens miljö. Innehållet kan levereras av en extern part. Programmatisk content advertising inkluderas inom content display.

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved