Mätning

När det gäller mätning och rapportering av olika Content Advertising-format är det viktigt att notera att det inte finns en enskild branschstandard för olika mätetal. Särskilt native-specifika KPI:er som ”lästid” kan ha olika definitioner beroende på kanal, mätverktyg och leverantör. Det är svårt att ge en enkel rekommendation för dessa detaljer, men det är avgörande att köpare och säljare har en dialog om hur olika mätetal definieras och mäts, eftersom de är av stor betydelse för att utvärdera investeringar inom området.

Task forcen har delat in KPI:erna för olika format i ”Must have” och ”Nice to have”. ”Must have” är nödvändiga KPI:er för varje format, medan ”Nice to have” ytterligare bidrar till optimering och resultatuppföljning. 

Varje publicist/distributör bör kunna presentera och optimera gentemot ett relevant kommersiellt och/eller redaktionellt jämförelsetal. 

 

Native

Statistik från leverantörer kan skilja sig åt så kolla upp innan vad som kan levereras och hur definitionen av de olika mätetalen ser ut. En annonsör som gör native-annonsering kontinuerligt med samma medier kan man så småningom jämföra mot sitt eget snitt på respektive medie.

Must have KPI:er:

 • Läsningar/sidvisningar
 • Time Spent
 • Startade strömmar 3-sek (video). 

Must have KPI:er ska kunna jämföras med och optimeras mot:

– En kommersiell bench på Must Have KPI:er, det vill säga native-artikel versus andra native-artiklar generellt eller för specifika områden).

Nice to have KPI:er (beroende på kampanjens utformning och mål): 

 • Genomläsningsgrad (“Scroll Depth”)
 • Klick på utlänk
 • Impressions (visible impressions)
 • CTR på native-puffar.

– En redaktionell bench mot Must Have KPI:er, det vill säga native-artikel versus redaktionell material.

 

Content Display

Formatet Content Displays utformning och möjlighet till optimering samt uppföljning på mätetal kan skilja sig markant åt beroende på vald publicist/distributör, vilken typ av Content Display kampanjen avser samt om denne har skapat eller har tillgång till att följa upp och optimera landningssidan. Att noga specificera vilka mätetal som är möjliga att följa upp och optimera på bör redovisas innan kampanjstart.

Must have KPI:er: 

 • Impressions
 • Klick
 • CTR på puffar

– En  kommersiell bench på Must Have KPI:er, det vill säga Content Display versus andra Content Display-annonser (generellt eller för specifika områden).  

Nice to have KPI:er (beroende på kampanjens utformning, mål och förutsättningar):

 • Läsningar/sidvisningar
 • Time Spent
 • Startade strömmar 3-sek (för rörligt). 
 • Genomläsningsgrad (“Scroll Depth”)
 • Klick på utlänk

 

Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 1 år sedan

Vem ansvarar för redaktionella annonser? Advokaten förklarar

I slutet av november kom en intressant dom mellan Konsumentombudsmannen och Happy Green och…
Publicerat: 1 år sedan

Seminarium: Är all textannonsering Native?

Torsdagen den 9 februari kl 08.30 – 10.00 bjuder vi in till frukostseminarium på Playhouse…
Publicerat: 2 år sedan

Explosionsartad ökning för digital marknadsföring

Den europeiska marknaden för digital reklam ökade med över 30 % under 2021 till…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved