Briefmall

SYFTE & MÅLSÄTTNING

SYFTE & MÅLSÄTTNING
Varför vill du göra aktiviteten? Vad vill du uppnå? Sätt önskade kpi:er så att förväntningarna är tydliga för både publicist och annonsör redan från början.

MÅLGRUPP
Vem eller vilka vill du tala till? Finns olika segment eller delmålgrupper? Utgå från plattformens användare/läsare och berätta varför du vill tala till just dessa.

VAD SKA KOMMUNICERAS
Vad är det viktigaste du vill förmedla? Finns något huvudbudskap?

INNEHÅLL
Vilket bakgrundsmaterial och innehåll finns? Ska befintligt content återanvändas eller nytt produceras? Dela relevant underlag (såsom bilder, rörligt och mätbara länkar) som publicisten behöver för att kunna skapa native. 

BUDGET
Vilken budget har du? Hur ska prissättningen redovisas? Vid native i flera kanaler samtidigt eller vid utvärdering av olika offerter, säkerställ att publicisterna redovisar prissättning på samma sätt, tex om produktion ingår eller särredovisas, för att ha ett jämförbart underlag.

TIDPLAN
När ska aktiviteten nå marknaden? Hur länge vill du synas? Be om en tidplan som rymmer deadline för leverans av material, korrvändor och godkännande för att säkerställa att native går live i tid.
Tänk på att alltid be om ett mobilanpassat utkast också för att säkerställa att native ej innehåller för långa texter, intro eller bildtexter som riskerar att läsaren tröttnar.

UPPFÖLJNING
Hur ska aktiviteten rapporteras och utvärderas? Be om en uppföljning som inte bara redovisar resultat utan även benchmarks och en tydlig rekommendation på vad du kan förbättra, varför en native gick bättre än en annan och förslag på vinklar och uppslag till framtida natives.

Tips:
Anpassa brief och innehåll efter varje publicist. Börja med att göra research för att se hur innehållet ser ut i respektive kanal.
Fråga också om du har rätt att återanvända producerat innehåll i egna kanaler.
Variera innehållet under en kampanj med olika element, såsom fallstudier, expertråd och smarta listor. Denna mångfald gör det möjligt att nå ut och engagera läsarna på det mest effektiva sättet. 

 

Viktiga punkter för urval av & dialog med leverantörer

 1. Tydlig kommunikation: Det är viktigt att både köparen och säljaren klart och tydligt kommunicerar strategin, målen, delmålen, mätetal och förväntningar för att undvika missförstånd.

   

 2. Överenskommelse om möjligheter: Innan kampanjen startar bör både köparen och säljaren vara överens om vilka möjligheter som finns och hur de ska utnyttjas.

   

 3. Matcha strategi och brief: Se till att den överenskomna strategin och förväntningarna i briefen stämmer överens med de faktiska möjligheterna och de förväntade resultaten.

   

 4. Diskutera styrningsmöjligheter: Utvärdera olika sätt att styra kampanjen, såsom val av sajter, målgrupper och geografi, och hur dessa påverkar trafik, räckvidd, läsningar och CTR eller lästid.

   

 5. Utvärdera budget och pris: Kontinuerligt utvärdera om den spenderade budgeten ger den förväntade effekten och om olika målgrupper eller styrningar är mer kostnadseffektiva än andra.

   

 6. Diskutera targeting-möjligheter: Analysera olika alternativ för målgruppsinriktning och hur de påverkar trafik, läsningar och CTR eller lästid.

   

 7. Fundera över leveransgarantier: Vid större köp och andra prismodeller än CPM, diskutera eventuella leveransgarantier med leverantören, särskilt om de kräver kontroll över kampanjen.

   

 8. Flexibilitet i löptiden: Överväg om kampanjens längd bör vara flexibel baserat på målen och avvägningen mellan räckvidd och targeting.
Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 2 månader ago

Content Advertising når 500 miljoner kronor i 2024

Den senaste specialrapporten från IRM presenterar utvecklingen för annonsinvesteringar i content advertising. Under 2024…
Publicerat: 3 månader ago

Webinar: Content Advertising – Vi tar tempen på content advertising och navigerar genom juridiska utmaningar

Är du nyfiken på hur det går för content advertising, både här i Sverige…
Publicerat: 1 år ago

Vem ansvarar för redaktionella annonser? Advokaten förklarar

I slutet av november kom en intressant dom mellan Konsumentombudsmannen och Happy Green och…
Publicerat: 2 år ago

Seminarium: Är all textannonsering Native?

Torsdagen den 9 februari kl 08.30 – 10.00 bjuder vi in till frukostseminarium på Playhouse…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved