Rapporter & Guider

Här har vi samlat alla rapporter och guider som våra task force grupper har tagit fram. Dessa är för dig som vill fördjupa dina kunskaper i alla de arbetsområden som IAB Sverige jobbar med.  

Annonsmarknaden för podcasts 2019-2025p

Content Advertising i Sverige 2021-2024

Retail Media Measurement Standards for Europe

Influencer Marketing White Paper 

Influencer Marketing 2021-2024

Influencer Marketing Best Practice Guide 6.0 2024

Attitudes to Programmatic Advertising Report 2023 – IAB Europe

Retail Media Playbook 1.0

IAB Europe’s 101 Guide to Retail Media

The Retail Media Opportunity in Europe

Annonsmarknaden för podcasts 2022-2023

Rapport: Programmatisk Handel 2020-2023

Guide to Programmatic Out of Home Advertising

Realtidsstudie om Native Advertising med köpar- & säljarsidan 2019

IAB Sveriges Viewability Measurement Guidelines 3.0 2020 – Rekommendation

Task Force Viewability tog fram FAQ för mobilen 2016

Rekommendation för överlämning av sök-konto mellan byråer eller till kund – Etik & Best Practice

Automatisering inom sökmarknadsföring

Best Practice Guide Programmatisk Handel 9.0 2023

IAB Sweden Programmatic Study 2021 – Var står den programmatiska affären idag i Sverige?

Attitudes to Programmatic Advertising Report 2020

The Programmatic Crash Course

European Programmatic Ad Spend Report 2019 från oktober 2020

IAB Europe Guide To Supply Path Optimisation (SPO)

IAB Europe Explains … Video series

Studie från IAB Sverige – Programmatic & GDPR

IAB France Video Standards Infographic

IAB Europe’s Guide to CTV Targeting and Measurement

IAB Europe Report: Attitudes to Digital Video Advertising 2020

Investeringskalkyl för ROI på kampanj – Native

Realtidsstudie om Native-annonsering mot mediebyråer och annonsörer juni 2017

White paper – Datakvalitet

White paper – Datavisualisering

White paper – Kampanjutvärdering

IAB Europe Digital Advertising Effectiveness Measurement Framework

Realtidsstudie Influencer Marketing 2019

Realtidsstudie Influencer Marketing 2018

Gaming Best Practice Guide 2.0 2023

IAB Sverige – Svensk Display-standard 2.2

IAB Sweden Creative Guidelines 1.1 – kreativa riktlinjer för Display-annonser för desktop, tablets- och mobil. Uppdaterade 2020

Annonsmarknaden för Podcasts 2019-2022

IAB Europe – Buyer’s Guide to Digital Audio

Affiliate Marketing Best Practice Guide 1.0 2021

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved