Native Advertising Best Practice Guide 2020

I denna tredje version kopplat till Native Advertising (native), ville task force-gruppen skapa en guideline för hur man köper native, vad ska man fråga om och hur man ska tänka som kund.

När definitionerna nu är satta och tydlighet kring hur saker ska märkas upp på publicistens sajt så var det viktigt att ta nästa steg. Native har funnits under lång tid, men är det tydligt nog när det passar bäst och hur man som kund ska tänka? Vi ser ett stort behov av att konkretisera detta och erbjuda marknaden (annonsörer, men även byråernas anställda) en guide kring viktiga saker att tänka på och förhålla sig till vid köp av native.

Syftet är att man som köpare med denna guide ska öka sin förståelse, men också kunna ställa krav på den part från vilken man avser att köpa.

Riktlinjer för Native Advertising 2017

Vi introducerade våra första riktlinjer för Native Advertising under 2013. Då var vi tidigt ute och fenomenet “Native” var relativt nytt. Sedan dess har Native Advertising vuxit och fortsätter att så göra: 2016 var Native enligt IRM värt 200 miljoner kronor.

Vår task force Native Advertising har under våren 2017 genomlyst erbjudandet inom Native Advertising på marknaden och endast fokuserat på hur de olika annonsformaten ser ut. Ambitionen med dessa uppdaterade riktlinjer har varit a skapa klarhet kring framförallt nomenklatur och märkning. Vi hoppas att de nya riktlinjerna ska göra det enklare för såväl publicist, tekniska plattformar som köpande kunder och mediebyråer att förstå vad som erbjuds och vad de olika lösningarna innebär. Vi menar också att de nya riktlinjerna, om de efterföljs, ger en klarhet till användarna/läsarna som är otroligt viktiga att ta hänsyn till oavsett medie och format.

Parallellt med oss har det pågå arbeten inom Sveriges Tidsskrifter och TU (Tidningsutgivarna). Riktlinjerna från IAB överensstämmer med dessa med undantaget att i Sveriges Tidskridskrifter föreslås märkningen “annonssamarbete” och “reklam”.


Investeringskalkyl för ROI på kampanj – Native

Native Advertising är en annonseringsform som växer allt mer. En tydlig trend är att konverteringen bland de som hade läst en artikel är signifikant högre jämfört med de som inte läst någon artikel.
Oavsett syftet med en nativekampanj är det viktigt att få en översikt vad nativekampanjen kostar i form av produktion och distribution, samt den potentiella intäkt som kampanjen kan ge.
Till din hjälp kan du använda en investeringskalkyl för att beräkna ROI på kampanjen.

IAB-Podden. Grundläggande podd om Vad är native advertising? med Josefine Kvarnström, Schibsted