Annonsmärkning

Som annonsör och/eller influencer ansvarar du för att din marknadsföring identifieras som reklam. Influencer marketing är inte någon unik profession där särskilda regler gäller utan det som marknadsföringslagen anger gällande kommersiella budskap gäller också när du samarbetar med en influencer, oavsett kanal. Enkelt förklarat innebär detta att mottagaren av budskapet utom rimligt tvivel skall kunna uppfatta budskapet som just reklam och ingenting annat. Allmän praxis i branschen är att innehåll markeras med tydlig textförklaring som anger att det rör sig om just reklam eller en annons. Märkningen ska ske direkt och ha en tydlig avsändare. 

Konsumentverket delar med sig av tydlig information i kompendiet – Vägledning om marknadsföring i sociala medier. Man har även tagit fram en enklare pedagogisk film som tydligt förklarar vad du som annonsör och influencer ska tänka på vid ett reklamsamarbete. Länken till kompendiet och instruktionsfilmen hittar du här:
https://publikationer.konsumentverket.se/vagledning-om-marknadsforing-i-sociala-medier

Som annonsör, medieköpare och som influencer bör du ha god insikt i marknadsföringslagen och ta del av de riktlinjer som gäller kring tillbörlig reklammärkning. Som influencer bör du även vara noggrann med reklammärkning som rör eventuella varumärken som du själv äger eller tagit fram då du i dina sociala medier blandar redaktionellt innehåll med kommersiellt. 

 

Vem granskar reklamen?

Vid granskning av reklam och dylikt talar man i regel om två olika organisationer, Reklamombudsmannen (RO) och Konsumentombudsmannen (KO). Den senare är en statlig svensk ämbetsman som sedan 1976 också är generaldirektör för myndigheten Konsumentverket med uppgift att försvara konsumenternas intressen gentemot företag i domstol. 

Reklamombudsmannen är, till skillnad från Konsumentombudsmannen, ingen statlig enhet utan en stiftelse bildad genom  initiativ av branschorganisationen Sveriges Annonsörer och Näringslivets delegation för marknadsrätt. Stiftelsen finansieras genom en frivillig avgift från drygt 400 företag och organisationer inom olika branscher med målet att dess uttalanden ska verka för självreglering. Beslut från Reklamombudsmannen kan dock vara vägledande för myndighetsbeslut. De prövande instanserna inom stiftelsen är Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). Skillnaden mellan dessa är att båda är att RO fattar beslut om ärenden som liknar fall som prövats tidigare och där praxis redan finns, medan RON prövar fall där praxis inte finns. RON leds av två jurister med domarkompetens och består av ytterligare 20 ledamöter som representerar branschen, den akademiska världen samt olika konsumentintressen. 

Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 2 år sedan

Bristande reklammarkering vid influencer marknadsföring

Bristande reklammarkering vid influencer marknadsföring – Självregleringen riskeras att sättas ur spel Flera avgöranden…
Publicerat: 2 år sedan

Influencer marketing väntas omsätta 1,5 miljarder 2022

På uppdrag av IAB Sverige har IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) tagit fram…
Publicerat: 2 år sedan

Explosionsartad ökning för digital marknadsföring

Den europeiska marknaden för digital reklam ökade med över 30 % under 2021 till…
Publicerat: 4 år sedan

Sveriges största influencer-nätverk och agenturer visar vägen för en säker och transparent annonsaffär

Daniel Troyse, Head Of Influencer, Bonnier Lifestylegruppen & Tailsweep, Alexander Gradin, Co-founder, Beatly, Amanda…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved