Varför fungerar influencer marketing?

De senaste åren har vårt samhälle genomgått stora förändringar till följd av den ständiga uppkopplingen genom sociala medier och utvecklingen av konsumentens beteendemönster och medievanor. De flesta spenderar mer och mer tid på sociala plattformar och allt mindre tid med traditionella medier, såsom TV och radio. Enligt Svenskarna och Internet 2022* finns 94% av Sveriges internetanvändare idag på sociala medier och nästan alla använder sociala medier dagligen. Om man ser till de yngre generationerna, såsom millennials och Generation Z, är denna siffra ännu högre. För att nå dagens konsumenter gäller det att vara närvarande där målgruppen befinner sig, det vill säga på sociala medier. Och här kommer influencer marketing in i bilden, eftersom influencers hemmaarena är just på de sociala plattformarna. 

Förutom denna förändrade mediekonsumtionen ligger den stora styrkan i influencer marketing i att vi människor tenderar att lita mer på ett budskap när det kommer från en annan människa jämfört med när samma budskap kommer från ett varumärke. Denna “peer-to-peer-effekt” är grunden till att influencer marketing är en så effektiv marknadsföringsmetod. Enligt rapporten Edelmans Trust Barometer* litar 63% av de svarande mer på en rekommendation från en influencer jämfört med från ett varumärke. Anledningen till detta är att influencers (i de allra flesta fall) har lagt ner mycket tid på att bygga upp en stark relation och ett starkt förtroendekapital till och hos sina följare, vilket du som företag kan få “rida på” och ta del av genom att samarbeta med dessa personer. För att skapa ett genuint och trovärdigt samarbete gäller det dock här att du som företag noggrant väljer vilka influencers du ska samarbeta med.

Ytterligare en anledning till att influencer marketing fungerar så bra är att reklamtröttheten i samhället ökar lavinartat. Enligt en färsk rapport från Sveriges annonsörer och Novus ligger andelen som är mycket negativt inställda till reklam på toppnivåer, och vi använder oss av annonsblockerar i allt högre omfattning. Istället vill dagens konsumenter ta del av innehåll som tillför värde och som de anser vara meningsfullt och relevant. Med rätt tillvägagångssätt kan influencer marketing vara just det, eftersom de flesta influencers känner sin målgrupp väl och vet vilken typ av innehåll och marknadsföring de vill ha, utan några annonsblockerare som står i vägen.

*https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/ 

*https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-07/2019_edelman_trust_barometer_special_report_in_brands_we_trust_executive_summary.pdf 

Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 2 år sedan

Bristande reklammarkering vid influencer marknadsföring

Bristande reklammarkering vid influencer marknadsföring – Självregleringen riskeras att sättas ur spel Flera avgöranden…
Publicerat: 2 år sedan

Influencer marketing väntas omsätta 1,5 miljarder 2022

På uppdrag av IAB Sverige har IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) tagit fram…
Publicerat: 2 år sedan

Explosionsartad ökning för digital marknadsföring

Den europeiska marknaden för digital reklam ökade med över 30 % under 2021 till…
Publicerat: 4 år sedan

Sveriges största influencer-nätverk och agenturer visar vägen för en säker och transparent annonsaffär

Daniel Troyse, Head Of Influencer, Bonnier Lifestylegruppen & Tailsweep, Alexander Gradin, Co-founder, Beatly, Amanda…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved