Tävla & Regler

Börja med att läsa igenom kriterierna för den/de kategorier du vill vara med och tävla i samt de övergripande reglerna som du hittar längre ner på denna sida.
Juryn bedömer bidrag på strategi, kreativitet och effektiv implementering samt mätbara resultat. Det är viktigt att du strukturerar din ansökan på ett tydligt sätt.

 1. Ladda hem bidragsformuläret för den kategori du vill skicka in
 2. Fyll i samtliga fält. Var så noggrann du kan
 3. Spara ner dokumentet antingen som Word-fil eller PDF
 4. Samla alla dokument/filer som du vill skicka in i en mapp, döp till “ditt_namn_bolag”
 5. Gå till dropbox-inlämningen för den kategori du vill lämna in bidrag för
 6. Skicka in mappen med alla filer
 7. Klart!

BIdraginlämningen är nu stängd och öppnar igen hösten 2023 inför nästa gala.

Vid frågor kring bidragsinlämning eller komplettering maila molly.olsson@iabsverige.se

Prislista

Det första bidraget kostar 2500kr. Därefter kostar resterande bidrag från samma bolag 800 kr / styck.
Ett bidrag som skickas in i flera kategorier räknas som nytt bidrag i varje kategori. Generella tävlingsregler för Mixx Awards hittar du längre ner på denna sida.

Regler

 1. Tävlingsbidragen ska ha förankring på svenska marknaden.
 2. Bidrag som är med och tävlar med en kampanj i IAB Mixx Awards ska ha publicerats i betalda medier eller motsvarande efter juni 2021. Arbeten som producerats tidigare år men som också publicerats under motsvarande period kan tävla.
 3. Bidrag som producerats för en annan tävling får delta i IAB Mixx Awards men måste följa Mixx-kategorierna.
 4. Samtliga alster i kategorin ”Kampanj” och ”Årets Annonsmiljö” skall ha ett kommunikativt syfte samt ha en verklig avsändare och uppdragsgivare.
 5. Uppdragsgivaren måste ha godkänt att bidraget skickas in till tävlingen. Om det råder tvivel kring detta förbehåller sig IAB Sverige rätten att kontrollera med uppdragsgivaren att bidraget uppfyller kraven för att delta i tävlingen. För bidrag i kategorin ”Kampanj” krävs tillstånd från både uppdragsgivare och huvudbyrå för att bidraget/bidragen ska få tävla. IAB Mixx Awards “Årets Annonsmijlö” ska vara inskickade av bolaget som äger sajten eller har uppdrag av sajten. IAB Mixx Awards “Årets bästa säljteam”, ska vara inskickat av samma bolag som tävlar i kategorin.
 6. Samma bolag får skicka in flera bidrag till samma kategori.
 7. Bidragsinlämnaren ansvarar för att tävlingsbidragen inte strider mot marknadsföringslagen, annan marknadsrättslig lagstiftning, upphovsrätt, personuppgiftslagen, branschpraxis eller etiska regler eller andra för marknadsföring eller i övrigt tillämpliga lagstiftningar.
 8. Alla bidrag ska endast avse digitalt sammanhang. Prestationer från andra icke digitala kanaler får ej vägas in.
 9. Bidragsinlämnaren ger sitt tillstånd till IAB Sverige att publicera materialet på internet, i tryckta – digitala – eter – medier, i utställningar, på IAB Mixx Awards samt i samband med marknadsföring av tävlingen eller annat av IAB Sverige anordnat evenemang samt försäljning av reklamalster.
 10. Bidragsinlämnaren ansvarar för eventuella överträdelser och för eventuella skadestånds- och/eller ersättningsanspråk pga brott mot lag, branschpraxis eller annat regelverk. Bidrag som inte uppfyller ovanstående krav diskvalificeras i tävlingen.
 11. Juryn kan i de fall tveksamhet föreligger begära ytterligare underlag från bidragsinlämnaren som styrker uppgifter som inkommit.
 12. En jurymedlem som har varit delaktiga i ett bidrag eller jobbar på bolaget som har skickat in bidraget kan inte rösta på detta. Här tillämpas en “jävregel”. I betygsättningen tilldelas bidraget tilldelas ett snittvärde baserat på betyget från övriga medlemmar.
 13. Nomineringar och vinnande bidrag kan inte överklagas så länge bidraget följer branschregler.

Sekretess: Samtliga juryledamöter skriver under ett sekretessavtal innan de påbörjar juryarbetet om att ingen information de läser i case-beskrivningarna får föras vidare. IAB publicerar inga exakta siffror utan godkännande från bidragsgivaren.

Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 6 månader sedan

Fölängd deadline för att vara med och tävla i Mixx Awards 2022!

Förlängd deadline för att vara med och tävla! Det finns fortfarande tid att skicka…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved