Tävla & Regler

Bidragsinlämningen öppnar den 20 november och stänger den 1 februari.

Vid frågor kring bidragsinlämning eller komplettering maila Molly Olsson.

Pris

Det första bidraget kostar 2900kr. Därefter kostar resterande bidrag från samma bolag 1400 kr / styck. Ett bidrag som skickas in i flera kategorier räknas som nytt bidrag i varje kategori. Faktura skickas ut efter inskickat bidrag.

Regler

 1. Tävlingsbidragen ska ha förankring på svenska marknaden.
 2. Bidrag som är med och tävlar i IAB Mixx Awards ska ha publicerats i betalda medier eller motsvarande efter augusti 2022. Arbeten som producerats tidigare år men som också publicerats under motsvarande period kan tävla.
 3. Samtliga alster i kategorin ”Kampanj” och ”Årets Annonsmiljö” skall ha ett kommunikativt syfte samt ha en verklig avsändare och uppdragsgivare.
 4. Eventuell uppdragsgivare måste ha godkänt att bidraget skickas in till tävlingen. Om det råder tvivel kring detta förbehåller sig IAB Sverige rätten att kontrollera med uppdragsgivaren att bidraget uppfyller kraven för att delta i tävlingen. För bidrag i kategorin ”Kampanj” krävs tillstånd från både uppdragsgivare och huvudbyrå för att bidraget/bidragen ska få tävla. IAB Mixx Awards “Årets Annonsmijlö” ska vara inskickade av bolaget som äger sajten eller har uppdrag av sajten. IAB Mixx Awards “Årets bästa säljteam”, ska vara inskickat av samma bolag som tävlar i kategorin.
 5. Samma bolag får skicka in flera bidrag till samma kategori.
 6. Bidragsinlämnaren ansvarar för att tävlingsbidragen inte strider mot marknadsföringslagen, annan marknadsrättslig lagstiftning, upphovsrätt, personuppgiftslagen, branschpraxis eller etiska regler eller andra för marknadsföring eller i övrigt tillämpliga lagstiftningar.
 7. Bidragsinlämnaren ansvarar för eventuella överträdelser och för eventuella skadestånds- och/eller ersättningsanspråk pga brott mot lag, branschpraxis eller annat regelverk. Bidrag som inte uppfyller ovanstående krav diskvalificeras i tävlingen.
 8. Alla bidrag ska endast avse digitalt sammanhang. Prestationer från andra icke digitala kanaler får ej vägas in.
 9. Bidragsinlämnaren ger sitt tillstånd till IAB Sverige att publicera materialet på internet, i tryckta – digitala – eter – medier, i utställningar, på IAB Mixx Awards samt i samband med marknadsföring av tävlingen eller annat av IAB Sverige anordnat evenemang samt försäljning av reklamalster.
 10. Juryn kan i de fall tveksamhet föreligger begära ytterligare underlag från bidragsinlämnaren som styrker uppgifter som inkommit.
 11. En jurymedlem som har varit delaktiga i ett bidrag eller jobbar på bolaget som har skickat in bidraget kan inte rösta på detta. Här tillämpas en “jävregel”. I betygsättningen tilldelas bidraget tilldelas ett snittvärde baserat på betyget från övriga medlemmar.
 12. Nomineringar och vinnande bidrag kan inte överklagas så länge bidraget följer branschregler.

Sekretess: Samtliga juryledamöter skriver under ett sekretessavtal innan de påbörjar juryarbetet om att ingen information de läser i case-beskrivningarna får föras vidare. IAB publicerar inga exakta siffror utan godkännande från bidragsgivaren.

Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 1 månad sedan

Här är de nominerade i Mixx Awards 2024!

Nu står det klart vilka bidrag jurygrupperna har valt ut som nominerade i IAB…
Publicerat: 2 år sedan

Fölängd deadline för att vara med och tävla i Mixx Awards 2022!

Förlängd deadline för att vara med och tävla! Det finns fortfarande tid att skicka…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved