Mätmöjligheter

Mätning av online video går att göra på flera olika sätt. Nedan listas de vanligaste tillvägagångssätten:

Adserverdata & tredjepartspixlar

Den enklaste formen av mätning kommer från det system som levererar reklamen, eftersom plattformarna där den spelas ut skickar tillbaka data om reklamen startat, hur länge den spelas, när den klickas på, om den var synlig på skärm, om ljudet var på, med mera. Spelaren kan skicka samma data till en tredje part genom “pixlar” som lagts på annonsen. Pixeln är egentligen svaret tredjeparten skickar när spelaren laddar en mätlänk, även kallad “beacon”, men i dagligt tal används “pixel” likvärdigt med mätlänk eller “beacon”.

De här enkla mätpunkterna lägger till grund för vanliga reklam-KPIer som hur många som genomtittningsgrad (“view through rate”, “completion rate”), eller klickgrad (“click through rate”).

Den insamlade datan kan också användas i modeller som beräknar unika tittare och visningsfrekvens. 

Insight data

Det finns många företag som specialiserat sig på att genom paneler ta fram mer avancerade insikter från en kampanj. Exempelvis; Har det uppfattats vem som är avsändaren? Tycker tittaren om annonsen? Har tittaren agerat efter att ha sett annonsen? Insights data kan kopplas till adserverdata för att få ännu mer avancerade insikter.

Räckviddsdata

Det finns aktörer på marknaden som genom paneler skapar modeller för räckviddssiffror för en online video kampanj och presenterar data på samma sätt som en TV-kampanj med TRP istället för impressions. Modellerna kan också kombineras med annan data för att beräkna en inkrementell räckvidd, dvs vad online video adderar till TV i de fall kampanjen gått i båda medierna.

Den största aktören för räckviddsmätning på rörlig bild i Sverige är MMS.

Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 1 år sedan

Seminarium: Online Video

Den 14 juni kl 15.00 – 16.30 bjuder task force Online Video in till…
Publicerat: 2 år sedan

Explosionsartad ökning för digital marknadsföring

Den europeiska marknaden för digital reklam ökade med över 30 % under 2021 till…
Publicerat: 3 år sedan

Nytt SDK nu tillgängligt för Online Video från IAB Tech Lab

Nytt SDK lanserades i december 2020 – tillgängligt för Online Video-annonsering från IAB Tech…
Publicerat: 5 år sedan

Attitudes to Digital Video Advertising report

IAB Europe Report: 2018 Attitudes to Digital Video Advertising April 2019 Det är nu…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved