Attitudes to Digital Video Advertising report

Publicerat: 5 år ago

IAB Europe Report: 2018 Attitudes to Digital Video Advertising

April 2019

Det är nu tredje året som vi beskriver attityder till digital video i 2018 Attitudes to Digital Video Advertising. I rapporten kan man tydligt se att digital video är en integrerad del av marknadsföringsplaner idag. Digital video är en viktig drivkraft för hela den digitala reklammarknaden som nu är värd 48 miljarder euro i Europa.

Attityderna till digital videoannonsering undersöktes första gången av IAB Europe’s Video Task Force and Research Committee 2016. I studien tillfrågas annonsörer, byråer och publicister från hela Europa om sina investeringar, intäktsnivåer per device, format, deras mål och mätbehov, de trender de ser i lagerförsörjning och cross-screen-planering och hur de ser på sina investeringsnivåer framöver. Registrera och ladda ner rapporten.

 

 

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved