Förvaltningsrätten i Stockholm slår fast att Klarna Bank brustit i sin informationsplikt

Publicerat: 10 månader sedan

Det är nu hög tid att samtliga organisationer ser över sin integritetspolicy och säkerställer att den innehåller den information som krävs enligt GDPR.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdade i slutet av mars 2022 en administrativ sanktionsavgift mot Klarna Bank AB (Klarna) på 7,5 miljon med anledning av brister i Klarnas integritetspolicy. IMY ansåg att Klarnas information som lämnats i integritetspolicyn var bristfällig och uppnådde inte kraven i dataskyddsförordningen (2016/679).

Här kan ni läsa närmare om beslutet: https://iabsverige.se/iab-sverige-nyheter/vagledande-beslut-om-utformning-av-integritetspolicy-enligt-gdpr/

Klarna överklagade IMY:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten biföll Klarnas överklagande i delen rörande sanktionsavgiftens storlek och beslutar att sanktionsavgiften ska bestämmas till 6 miljoner kronor (istället för 7,5 miljoner kronor). Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. Här kan ni läsa IMY:s pressmeddelande https://www.imy.se/tillsyner/klarna-bank-ab/

Förvaltningsrätten i Stockholm delar IMY:s bedömning att de registrerade inte fått tillräcklig information om hur och för vilka ändamål vissa personuppgifter behandlas. De registrerade har inte heller fått tillräcklig information om sina rättigheter. Domstolen fann därmed att det fanns stöd för att påföra Klarna en sanktionsavgift.

Domstolen ansåg dock att det inte fanns tillräckligt stöd för att Klarna har brustit i sin informationsskyldighet i samma uträckning som IMY gjort gällande därför sätts avgiften ner till 6 miljoner kronor.

 

Stockholm den 8 maj 2023

Katarina Ladenfors

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved