PTS avslutar sin granskning om cookieinformation

Publicerat: 6 månader sedan

Den 7 oktober 2022 inledde PTS tillsyn över ett urval av webbplatsinnehavare för att göra en stickprovskontroll avseende hur bestämmelsen i 9 kap. 28 § lag (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK) efterlevs. Swedbank och Tele2 är två av de aktörer som omfattades av tillsynen. IAB Sverige har tidigare skrivit om tillsynen: https://iabsverige.se/iab-sverige-nyheter/pts-inleder-granskning-av-hur-cookiereglerna-foljs/

Den 31 oktober 2023 avslutade myndigheten granskningen eftersom organisationerna följt PTS inställning och justerat sin information om cookies.

I ärendet har PTS framfört följande inställning avseende cookieinformation:

  1. Det ska vara möjligt att neka till lagring av icke-nödvändiga kakor på ett lika enkelt sätt och vid samma tillfälle och i samma vy som användare ges möjlighet att lämna samtycke till behandlingen.
  2. Det krävs information i det första lagret av cookiebannern om de icke-nödvändiga kakornas ändamål genom att ange de kategorier som kakorna har delats in i på webbplatsen, dvs. ”Funktioner, prestanda och statistik” och ”Relevant marknadsföring”.
  3. Webbplatsinnehavaren ska lämna information om användares rätt att när som helst återkalla ett samtycke till icke-nödvändiga kakor i samband med och i samma vy som samtycke inhämtas.
  4. Webbplatsinnehavaren ska göra det lika lätt för användare att återkalla som att ge sitt samtycke till icke-nödvändiga kakor.

Ovan angivna organisationer ska vidta vissa rättelser av deras cookiebanners för att vara förenliga med gällande ”kaklagstiftning”, bl.a. lag (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK).

Vad gäller möjligheten att ”neka alla cookies” i punkt ett så kan PTS inställning uppfattas som att det inte uttryckligen behöver stå ”Neka Alla” i bannern. Swedbank har valt att utforma alternativet som ”Bara nödvändiga cookies”, vilket PTS har accepterat eftersom granskningen avslutades till följd av att PTS bedömde att Swedbank vidtagit tillräckliga åtgärder.

PTS ställningstagande är inte praxis eftersom det inte är ett beslut från domstol. Det visar dock myndighetens inställning i frågan om information och samtycke till cookies.

IAB Sverige har även tidigare skrivit om den europeiska dataskyddsstyrelsen (”EDPB”) riktlinjer om cookies: https://iabsverige.se/iab-sverige-nyheter/uppdatering-av-minimum-acceptable-practice-gallande-cookie-banner/

Katarina Ladenfors

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved