Mediets egenskaper

Rätt budskap, vid rätt tid, plats och till rätt publik

De mest uppenbart positiva med DOOH är ökad synbarhet, men också en betydande förbättring i flexibilitet och snabbhet att kunna kommunicera rätt budskap på rätt tid och plats och riktad mot rätt publik. Slutligen finns fördelar i en ökad intelligens kring ytor som är uppkopplade mot internet.

Flexibelt och snabbt

En affischerad utomhuskampanj kräver normalt minst en veckas materialtid för att hinna trycka affischer, leverera till uppsättare och att byta material på samtliga ytor i en serie. För att effektivisera denna process så byts därför material under vissa bestämda veckodagar och tider. Till detta så innebär tryckkostnaden ett hinder för att ha allt för många olika annonsmaterial. En digital serie innebär alltså i jämförelse en revolution i flexibilitet och snabbhet, där det i princip inte finns någon begränsning i antalet kreativa material som kan roteras och där byten sker inom minuter. Detta innebär att annonsörer som snabbt behöver komma ut till en bred målgrupp kan göra detta mycket snabbt så länge det finns tillgängligt utrymme.

Data och dynamisk styrning

En uppkopplad yta kan också styras med hjälp av tillgänglig data, precis som en bannerannons på internet. Även om utomhus kan ses som ett brett och primärt varumärkesstärkande media så kan kommunikationen göras mer relevant om vi kan anpassa budskap efter saker som geografisk plats, tid på dygnet, väder, tidtabeller eller mer annonsörsspecifik data. Kan vi kommunicera rätt budskap till rätt personer vid rätt tid och plats så ökar också värdet av denna kontakt. Och den mesta styrningen av kreativa budskap kan göras inom dynamiska ramar vilket innebär en stor effektivisering mot att manuellt behöva anpassa mängder av material.

Hur mäts räckvidd för DOOH? Vad är Outdoor Impact?

Ökad effekt

Absolut avgörande för en annonsör är ju att deras reklambudskap når uppmärksamhet hos en målgrupp, och en ökad synbarhet med en ljusstark digital skärm jämfört med en affischerad yta, är en därför en uppenbar förbättring av utomhuskanalen. De digitala ytorna är idag så pass ljusstarka att de skall fungera lika bra en solig sommardag som på natten, och många ytor justerar sin ljusstyrka utifrån det omgivande ljuset. Till detta skall adderas effekten av de ytor som visar rörlig bild, vilket ännu mer adderar uppmärksamhetsvärde jämfört med en statisk bild. De tester som jämfört uppmärksamhet av en digital yta jämfört med en statisk visar på att både uppmärksamhet av själva ytan, ihågkommandet av reklamen och budskapet ökar – men som all kommunikation så är den kreativa utformningen avgörande för resultatet.

Share of Voice – SoV & Loop

En annan begränsning är att flera annonsörer delar på samma yta i annonsloopen med visningar på mellan 5 och 10 sekunder, som ska jämföras med att man på traditionella ytor sitter uppe som ensam annonsör.

Begränsat utbud

I jämförelse med traditionell utomhusannonsering är nackdelarna primärt att utbudet av ytor fortfarande är begränsat, vilket i sin tur innebär en begränsning i möjlig räckvidd. Detta sätter följaktligen fokus på den kanske största utmaningen för digital utomhusreklam idag – att det inte ännu finns något marknadsöverskridande sätt att mäta reklamkontakter som nås.

Utveckling, trender och programmatic spaningar om trender och utveckling inom DOOH

Läs mer om programmatisk handel på sidan som heter “Programmatic”. Digital out-of-home förändrar vår utomhusmiljö genom utomhusreklam – och framtiden ser ljus ut. IAB har identifierat några områden där vi förväntar oss att se den största tillväxtpotentialen och har valt att belysa vad man kan tänka på för att få ut det yttersta av DOOH-annonsering.

1. Kostnadseffektiv display-teknik

En mer kostnadseffektiv displayteknik öppnar upp unika tillfällen att nå individer på specifika platser.

2. Trigger data

Världen blir allt mer uppkopplad och sammankopplad, DOOH är inget undantag. Varje dag blir nya datakällor tillgängliga vilket möjliggör skapandet av mer kontextuellt relevant kommunikation.

3. Identifiering & känslor

Digitala skärmar har blivit allt effektivare på att identifiera publiken de senaste åren med tekniker som genusigenkänning, blickfrekvens och fordonsigenkänning något som möjliggör bättre riktat budskap.

4. HD-bilder och interaktivitet

Skärmar med högre upplösning och teknologier, transparenta skärmar, kvanta och HDR öppnar nya möjligheter för DOOH, vilket möjliggör ljusare färger, bredare betraktningsvinklar och sömlös integrering med omgivande miljö. Med fiberanslutning kan levande innehåll streamas till skärmar över hela världen och interaktiva teknologier som pekskärmar och gestigenkänning är inställda för att ge en ny nivå till DOOH.

5. Programmatiska köp för DOOH

Nya sätt att köpa outdoor kampanjer har börjat ta fart. Programmatiska köp genom Automated guaranteed eller Real-time bidding gör det lättare för varumärken att planera och köpa DOOH tillsammans med TV, mobil och online-medier.
Dynamiska och cross-channel strategier samt programmatiska köp för DOOH är i sin relativa linda, men det växer snabbt då både köpare och säljare i Skandinavien visar ett stort intresse för att hitta nya möjligheter och lösningar. Nya europeiska multi- screen kampanjer är beroende av sådana lösningar för att kunna skala upp DOOH.

Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 2 år sedan

Explosionsartad ökning för digital marknadsföring

Den europeiska marknaden för digital reklam ökade med över 30 % under 2021 till…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved