Definitioner

Räckvidd för DOOH

De utomhusbolag som idag har en digital utomhusprodukt redovisar sin “räckvidd” i digitala valutan Outdoor Impact.
Antal besökare per vecka
Antal kontakter per vecka
Antal passeringar per vecka

LOOP

En “loop” är ett varv på 60 sekunder där annonserna syns olika frekvent, beroende på hur mycket av loopen/varvet kunden har bokat. Max antalet annonsörer per loop/varv varierar mellan de olika medieägarna.
Kontakta respektive medieägare för mer information.

Spot-längd

Längden på reklam-spottar (annonsen) kan variera. De vanligaste spot-längderna är 5 eller 10 sekunder.
Kontakta respektive medieägare för mer information om spott-längder för ditt behov.

Format

Det finns både stående och liggande ytor/format, men de flesta är stående. Se respektive medieägares pris- och/eller produktlista för antalet ytor av respektive format.

Share of voice

SoV i procent (Share of Voice), antal visningar per minut/timme/dygn. Medieägarna benämner andelen av bokat utrymme olika.

VAC

Inom utomhusmediet används två begrepp för att beräkna kontaktvolymen som en skärm genererar.
Det första är ROTS, d.v.s. Realistic Opportunity to See, vilket baseras på de trafikflöden som finns för en skärm/panel. Trafikflödena beräknas från de data som erhålls från olika typer av trafik- och resvanemätningar, och som därmed anger antalet gånger som målgruppen har en realistisk fysisk möjlighet att exponeras för budskapet som visas under en viss tidsperiod.
Det andra nyckeltalet är VAC, d.v.s. Visibility Adjusted Contact. Med VAC justeras volymen kontakter för en specifik skärm utifrån de förutsättningar som gäller för denna enligt ett antal givna påverkansfaktorer. Faktorer som ingår är bl.a.

– objektets storlek/format
– höjd över marken
– vinkel mot trafikflöden
– avstånd till trafikflöden
– typ av visning: statisk panel eller videoskärm
– ev. störande moment i omgivningen, t.ex. skymmande växtlighet
– säsongsfaktorer, f.a. dagsljus
– de förbipasserandes medelhastighet (för olika trafikslag)
– de förbipasserandes fokus/uppmärksamhet
– längden på reklamenheten som visas

Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 2 år sedan

Explosionsartad ökning för digital marknadsföring

Den europeiska marknaden för digital reklam ökade med över 30 % under 2021 till…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved