Produkter

Ljudannonser: Ljudannonser levereras som pre-, mid- eller post-roll och i vissa fall tillsammans med en tillhörande klickbar banner. Annonser kan ofta styras på målgrupp och/eller kontextuellt innehåll. Priset baseras på CPM och leveransen räknas i antal ljudexponeringar (impressions). I många fall ingår även mått på teknisk räckvidd i utvärderingen. Ljudannonser säljs främst direkt av aktörerna på marknaden, men även via programmatisk handel. Att tänka på vid köp och uppföljning av ljudannonser:

  • Finns det poddar som annonsören inte vill förknippas med? Tänk på Brand safety.
  • Hur mycket räckvidd adderar poddarna till övriga medier? Podcast är användbart för att addera räckvidd.
  • Vilken målgrupp har annonsören? Största lyssnandet sker i åldrarna 25-34. Om målgruppen är yngre eller äldre än 30 är det värt att styra på ålder för att undvika spill. Däremot om målgruppen är bred behövs sällan styrning på ålder. Men då ska man vara medveten att det är den yngre delen av målgruppen som främst kommer höra annonsen.
  • Vilken data finns i uppföljningen: Impressions, reach, completion rate, mm?

Redaktionella samarbeten: Redaktionella samarbeten är budskap integrerade i innehållet och bygger ofta på att programledare pratar om varumärket eller produkten. Det är vanligast att samarbeten levereras dynamiskt, alltså att samarbetet når samtliga lyssnare under en specifik period, oavsett vilket avsnitt man lyssnar på. Men det finns också samarbeten som är integrerade i specifika avsnitt. Priset på redaktionella partnerskap baseras på räckvidd, målgrupp, relevans och associasioonsvärde. Utvärdering av leveransen sker antingen via levererade exponeringar eller annan typ av publikmätning som Lyssningar. Att tänka på vid köp och uppföljning redaktionella samarbeten i podd:

  • Vilken målgrupp har poddens lyssnare? För att få största genomslag bör poddkreatören vara relevant för produkten eller tjänsten som annonsören vill förmedla.
  • Under hur lång tid sker samarbetet? Då produkten har möjlighet att bli associerad med podden och dess kreatör bör också ett redaktionellt samarbete ske över en längre period. Viktigare att fokusera på en podd en längre tid än flera poddar en kort period.
  • Låter det bra när podcastkreatören pratar om andra produkter? Lyssna på hur poddkreatörerna har pratat om andra produkter och tjänster tidigare.
  • Har någon konkurrent till annonsören haft ett tidigare samarbete med podden och blivit associerad med podden? I så fall kan det vara värt att välja någon annan podd.

Sponsorskap: Sponsorskap är en kortare form av budskap där ett varumärke eller produkt sponsrar ett program, en podcast eller en låtlista. Sponsorskap kan bestå av ljud- och visuell reklam i anslutning till lyssnandet. Priset baseras på ett paketerat värde likt redaktionella samarbeten eller antal exponeringar likt ljudannonser.

Content Marketing: Annonsören skapar och producerar sin egen redaktionella produkt. Det vanligaste exemplet är podcasts som produceras av reklambyråer, contentbyråer, produktionsbolag och mediebyråer på uppdrag av ett varumärke eller bolag.

Produktion: Tre viktiga punkter i ljudproduktion som bl a NEPA använder sig av för att bedöma en spot är; Avsändare, budskap och liking. Dessa punkter går även att utgå från när man bedömer hur en podd pratar om ens produkt eller tjänst. Är det tydligt vem som är avsändaren, förstår man budskapet, är det underhållande? Sista punkten är av stor vikt för att undvika att lyssnaren spolar förbi.

Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 2 månader ago

Svenska podcastmarknaden på väg mot rekordnivåer

I den senaste specialrapporten från IRM, som är framtagen i samarbete med IAB Sverige…
Publicerat: 5 månader ago

Seminarium: Ursäkta, podcast är framtiden!

Vill du utforska den dynamiska värld som omger podcasting och digitalt ljudinnehåll? Då ska…
Publicerat: 1 år ago

Podcast driver den starka tillväxten för ljudmedier

Ladda ner rapporten här Annonsinvesteringarna för podcast ökade med 22 % under 2022. Det…
Publicerat: 1 år ago

Seminarium: Kan podd skapa kommersiella framgångar?

Ur ett publicistiskt perspektiv är podcast en av de mest intressanta utvecklingarna inom media…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved