Mätning & Valutor

Det finns i nuläget inte en övergripande valuta för digitalt ljud i Sverige. Annonser i musik och digital radio mäts av tjänsternas egna system, med liknande metodologi som standarder för video och/eller podcast-annonsering. Frågor kring mätning av denna publik och annonsering bör ställas till respektive aktör.

Podcastmätning

Mätning av podcasts regleras av den globala standarden IAB Podcast Measurement Technical Guidelines. I Sverige hanteras standarden av Kantar Sifo som utför löpande audit av anslutna aktörer. I dagsläget är Sveriges Radio, Acast, Podplay (Bauer Media), Podspace och Nent anslutna plattformar, och Perfect Day, Make Sense Media, Panc Media och podme anslutna publicister. Poddindex publicerar varje vecka medieräckvidd och lyssningar för anslutana aktörer och podcasts.

En detaljerad teknisk beskrivning finns att ladda ner från IAB Tech Lab. Det IAB-Tech lab benämner som “downloads” kallas i Sverige “lyssningar” och det IAB-Tech lab benämner som “Listeners” benämns i Sverige “Räckvidd”.

Frågor & Svar Podcastmätning

Hur mäts lyssningar och räckvidd?

Räckvidd / “IAB Listeners”: Teknisk medieräckvidd baseras på antalet unika spelare. Till exempel en webbläsare, en app, eller annan enhet för uppspelning av ljud. Podcastkonsumtion sker på en mängd plattformar och metoden för att identifiera unikitet kan anpassas beroende på plattform.

Lyssningar / “IAB Downloads”: Lyssningar baseras på antalet starter över 60 sekunder och fullständiga nedladdningar. Värdet för lyssningar är högre än räckvidden pga. att samma unika spelare kan starta samma avsnitt flera gånger eller lyssna på flera avsnitt under en given period.

Hur mäts leverans av annonser?

Annonsleverans i podcasts följer samma standard som publikmätningen, IAB Podcast Measurement Technical Guidelines. En detaljerad teknisk beskrivning finns att ladda ner från IAB Tech Lab (Podcast Ad Metric Definitions, p. 16).

Vad är skillnaden mellan mediaräckvidd och annonsräckvidd?

Mediaräckvidd, som tex. Anges på Poddindex, anger poddens totala räckvidd, medan annonsräckvidden anger räckvidd för annonsleveransen. Dessa värden skiljer sig åt pga. att mediaräckvidden fångar alla lyssnare, medan annonsräckvidden endast fångar räckvidden för levererade annonser.

Kan man använda tredjepartsmätning för podcastannonsering?

Det är i många fall möjligt att inkludera en tredjepartsmätning i både annonsering och dynamiskt levererade redaktionella samarbeten. Men då tjänster för tredjepartsmätning främst baseras på ekosystemen för display och video-annonsering finns det ofta begränsningar i hur ljud mäts av dessa system.. Det är till exempel vanligt att mätningen fungerar för impressions men inte för räckvidd. Kontrollera med aktören för tredjepartsmätning om de har support för digitalt ljud.

Hur många ’skippar’ förbi annonser och samarbeten?

Andel av lyssnarna som skippar förbi annonser och samarbeten ligger i snitt omkring 10%; men den varierar stort mellan olika podcasts och avsnitt. Beteendet att skippa förbi annonser och redaktionella samarbeten varierar med målgrupp och placering. När det gäller Redaktionella samarbeten är längd och placering är en faktor, men andelen skips påverkas också av samarbetets utformning och relevans till podcastens övriga innehåll.

Hur mäts hörbarhet (Audibility) inom podcastannonsering?

IAB standarden för podcastmätning sker idag utifrån leverans. Det finns i nuläget ingen plattformsoberoende lösning för Audibility (på samma sätt som video och display har Viewability, 50% av annonsen synlig i 1 sekund).

Levererat innebär att servern har skickat ljudet till spelaren. Det finns en viss diskrepans i vad en server levererar och vad spelaren spelat upp, samt vad spelaren spelat upp och vad som har hörts av en person. På samma sätt som det finns impressions som hörs av fler än en person, finns det också impressions som inte hörs av någon.

Felmarginalerna är svåra att uppskatta med den teknik och standard som används idag. Men utveckling sker på området och IAB är positiva till en plattformsoberoende lösning och standard för Audibility i podcastannonsering.

Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 1 vecka sedan

Seminarium: Audio & Podcast

Vill du djupdyka in i världen av podcast och audio? Då har vi det…
Publicerat: 10 månader sedan

Podcast driver den starka tillväxten för ljudmedier

Ladda ner rapporten här Annonsinvesteringarna för podcast ökade med 22 % under 2022. Det…
Publicerat: 11 månader sedan

Seminarium: Kan podd skapa kommersiella framgångar?

Ur ett publicistiskt perspektiv är podcast en av de mest intressanta utvecklingarna inom media…
Publicerat: 1 år sedan

Seminarium: Podcast – ROI, myter och sanningar

Den 24 maj kl 15.00 – 17.00 bjuder task force Audio & Podcast in…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved