Svenska podcastmarknaden på väg mot rekordnivåer

Publicerat: 2 veckor sedan

I den senaste specialrapporten från IRM, som är framtagen i samarbete med IAB Sverige och Sveriges Tidskrifter, presenteras nya insikter om den svenska annonsmarknaden för podcasts. Rapporten visar på en ljusare framtid för podcastmarknaden med en prognos om en stark tillväxt de kommande åren.

Prognosen för 2024 visar att annonsinvesteringarna i podcasts kommer att stiga med  20,6%, vilket innebär att marknaden för första gången överstiger 400 miljoner kronor. Under 2025 förväntas tillväxten fortsätta och uppgå till 10,0%, vilket innebär en total omsättning på 444 miljoner kronor.

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter: “Tidskriftsjournalistik och poddar är en stark kombination och allt fler tidskrifter satsar på poddar som ytterligare en av många kanaler att möta målgruppen på. Att annonsinvesteringarna spås öka rejält är ett styrkebesked för medieslaget i sig och också en tydlig signal om att det finns potential i att stärka sin poddnärvaro”

Madeleine Thor, vd IRM: “Efter en tuff annonskonjunktur under 2023 ser vi en vändning för de samlade annonsinvesteringarna och i synnerhet podcasts under 2024. Podcasts förväntas vara den mediekategori som uppvisar den högsta tillväxten under innevarande år i IRM:s prognos.”

Rapporten delar upp podcastinvesteringen i podcastspottar respektive sponsrade budskap. Podcastspottar, som definieras som en fristående spott i en podcast, utgör en majoritet av annonsintäkterna för podcasts och fortsatte att utöka sin andel av podcastinvesteringen under 2023, vilket var en förlängning av trenden från föregående år.

En annan intressant aspekt som rapporten tar upp är den ökande betydelsen av profildrivna podcasts. Under 2023 gick 65% av de totala annonsintäkterna inom podcasts till profildrivna podcasts vilket var en ökning jämfört med föregående år. Den positiva trenden för profildrivna podcasts avspeglas också i köpkriterierna, där ”profil” var det mest framträdande kriteriet för annonsinvesteringar i podcasts under det senaste året.

Kenneth Danielsson, vd IAB Sverige: “Att poddmarknaden visar en positiv trend är rimligt med tanke på den höga lyssningen som finns inom podcast i Sverige. Annonsörerna börjar på riktigt förstå att podcast är en media att räkna med framåt!”.

Branschen visar tecken på mognad och är på väg att bli mer etablerad. Under 2023 har andelen annonsintäkter som kan härledas från kontraktsköp uppvisat en stark ökning och utgjorde en fjärdedel av de samlade annonsinvesteringarna i podcasts. Att andelen kontrakt utgör en större del är en indikation på att mediekategorin podcasts uppvisar en större mognad.

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved