IAB Sverige Gold Standard

Vårt åtagande att bygga en hållbar framtid för digital reklam är förankrad i IAB Sweden Gold Standard. Gold Standard, som lanseras i november 2019, har tre enkla men grundläggande mål – att minska annonsbedrägeri, förbättra den digitala reklamupplevelsen och öka varumärkessäkerheten/Brand Safety. Gold Standard involverar alla delar av det digitala eko-systemet med Gold Standard 1.0 och Gold Standard Pro. 

Gold Standard 1.0 certified