Hur fungerar det?

IAB Sweden Gold Standard lanseras i november 2019 som ett nytt självregleringsprogram för svenska marknaden. IAB Sveriges styrelseledamöter åtog sig att uppfylla IAB Sweden Gold Standard genom att underteckna ett öppet brev till branschen.
IAB Sweden Gold Standard är öppen för medlemmar och är för närvarande begränsad till företag som är verksamma inom display- och ljudreklam för stationär, mobil webb och appar.

Lär dig mer genom att ladda ner informationsbilagan och titta på en videogenomgång från vår Roadshow.
REGLER….FLOWSHART & SAMMANFATTNING….VIDEOGENOMGÅNG


Processen för publicister, adtech-bolag och influencer-nätverk

 1. Registrera bolaget via IAB Sveriges hemsida
 2. Utse ansvarig för Gold Standard-verifieringen hos bolaget
 3. Efter registrering motar bolaget ett frågeformulär om interna processer
 4. Revisionsbesök bokas in av tredjepartsaktören
 5. Bolaget har max 6 mån att genomföra processen
 6. Vid godkänd revision med uppvisat underlag utfärdas sigillet av IAB

Processen för köpare; mediebyråer och varumärken/annonsörer

 1. Registrera bolaget via IAB Sveriges hemsida – ange antalet som direkt eller indirekt köper display-annonsering.
 2. Utse ansvarig för Gold Standard-certifieringen hos bolaget
 3. Bolaget har max 6 mån att genomföra utbildningen av angivet antal
 4. När samtliga genomgått en godkänd utbildning utfärdas sigillet av IAB
 5. 80 % av de som köper direkt eller indirekt ska ha genomgått utbildningen över tid och det ska vara del av bolagets onboarding-program.

Mål för IAB Sweden Gold Standard

Företag som har registrerat eller är certifierade för IAB Sweden Gold Standard har åtagit sig att:

Minska annonsbedrägerier genom implementering eller genom att visa stöd för IAB Tech Labs ads.txt-initiativ. Ads.txt tillåter domänägare att lista vem som är behöriga att sälja sina inventeringar, vilket förhindrar försäljning av falskt lager.

Förbättra den digitala reklamupplevelsen för konsumenterna genom att följa IAB Tech Labs LEAN-principer och standarderna som ställs av den tidigare svenska standarden Annonsvänligt Sverige som inkluderar Coalition for Better Ads.

Öka varumärkessäkerheten/brand safety genom att bli certifierade enligt Gold Standard Group (GSG) Varumärkes-riktlinjer


Gold Standard-programmet har två spår:

Publicister, sajtägare adtech-bolag, influencernätverk och -agenturer erhåller Gold Standard efter godkänd revision och för köparsidan; annonsörer och byråer krävs en godkänd utbildning för att erhålla certifieringen Gold Standard Pro.

 1. För sajtägare / publicister / plattformar / adtech-bolag men även influencer marketing-nätverk och agenturer krävs en en tredjeparts verifierad certifiering.
  Godkända bolag erhåller sigillet/intyget Gold Standard.
  Influencer-nätverk och agenturer har ett anpassat regelverk.
 2. För annonsörer / varumärken, digitalbyråer och mediebyråer krävs att anställda som direkt eller indirekt köper display-utrymme ska genomgå en utbildningsdel (e-learning). Vid godkänt resultat erhåller bolaget sin certifiering i form av Gold Standard Pro.

Task force Gold Standard är regelgrupp för självreglerings-programmet.

Avgift
IAB Sveriges erbjuder sina medlemsbolag att kostnadsfritt ansluta sig självreglerings-programmet Gold Standard. För publicister, sajtägare, innehållsleverantörer, influencer-nätverk och agenturer krävs att en tredjepart utför en revision för att bli godkänd, vilket medför finansiella kostnader. Revisionsavgifter hittar du HÄR
Annonsörer och byråer som ansluter sig till Gold Standard Pro gör det utan kostnad endast medlemskap krävs.