DOOH
DIGITAL-OUT-OF-HOME

DOOH avser annonser, innehåll och video som visas utanför hemmet.
Budskapen stöds av rik och dynamisk digital teknik, maximerad med realtidsfunktioner för att ge konsumenterna on-the-go upplevelse.
DOOH omfattar en mängd olika skärm former, storlekar och nivåer av interaktivet .

Denna guide representerar de olika delarna av ekosystem för Digital Out-of-Home.