Hem Influencer Marketing Certifering enligt Gold Standard

Influencer Marketing Certifering enligt Gold Standard

                                                                                                                                                                                           
I en relativt ung bransch syftar vår certifiering av influencer-nätverk och -agenturer till att främja standardisering och kvalitetsstyrning av rapporter, kunduppföljning, avtal, transparens och annonsmärkning. Det ger företaget ett verktyg som visar på ett effektivt genomförande i kommunikationen och en kvalitetsstämpel för företaget i dess affärer med kunder och uppdragsgivare. Certifieringen är en kvalitetsstämpel på att hantering, processer och dokumentation är på plats. Allt för att göra annonsaffären transparent, smidigt och effektiv för alla inblandade.
Certifierade bolag är: Cure Media, Loppi Gruppen, Troot Network, SplayOne, Proad, Bonnier Magzines & Brands, Beatly och United Screens. Vill du ansluta dig till dessa Quality Partners som är Certifierade enligt branschregelverket? Mer info nedan.

Agentur och nätverk
Agenturer arbetar exklusivt med influencers.
Nätverk kan ha exklusivitet under period eller för en viss kampanj/kund men generellt arbetar inte nätverket med exklusiva avtal med influencers.

Vill du som är influencer eller köpare av tjänsten lära dig mer?
Ladda ner vår Best Practice Guide om Influencer Marketing och kom till våra välbesökta seminarier. Du hittar all information om Task Forcen och Guiden hittar under Standards & Guidelines.

Så här går det till

Det första steget är att fylla i ansökan om att påbörja certifieringsprocessen för Gold Standard för influencer-nätverk & agenturer     Bekräftelse När du skickat in ansökan vi...

Ansök om att certifieras

IAB Sverige har certifierat influencer marketing- nätverk och agenturer sedan 2018. Från 2020 ingår denna certifiering i paketeringen för IAB Sweden Gold Standard. IAB Sveriges...

Revisionsprocessen

Revision av influencer- nätverk och agenturer enligt Gold Standard Att bli certifierad innebär att man genomgår en revisionsprocess. En certifiering innebär också att revisionen är en...