Rapporter & Guider

Vår task force Insikt & Analys har tagit fram fem White papers på teman Digital annonsering & ITP, Datakvalitet, Datavisualisering, Attribution och Kampanjutvärdering.

Du kan ladda ner samtliga här nedan.

White paper – Datakvalitet

Idag finns det mer data tillgänglig än någonsin tidigare. Detta möjliggör effektivare datadriven marknadsföring, men bra beslut kräver bra datakvalitet. För att kunna utnyttja potentialen denna data ger, behöver många företag i grunden ändra sättet de hanterar datakvalitet.
I detta white paper ges konkreta actionpunkter på hur man säkerställer att kvaliteten i datan som samlas in håller hög kvalitet. Varför är detta viktigt? Kommer det in dålig data i modellerna och analyserna blir slutsatserna felaktiga, vilket kan bli kostsamt i slutändan.

White paper – Datavisualisering

Effektivisering och holistisk rapportering blir allt mer efterfrågat och ett verktyg som är väldigt användbart när det kommer till rapportering och analys fortlöpande är dashboards. Historiskt har rapportering utförts i form av tunga Excelfiler och framställts i Power Point. Det är dock tidskrävande och ineffektivt jämfört med ett mer automatiserat arbetssätt där dessutom felmarginalen kan minimeras. Syftet med detta dokument är att ge en inblick kring de vanligaste verktygen på vår marknad, beskriva hur dashboards fungerar och vilka möjligheter verktyget kan erbjuda annonsörer inom media och marknadsföring.

White paper – Kampanjutvärdering

Detta dokument är tänkt som stöd för alla som arbetar med att utvärdera kampanjer. Att fastslå effekterna av en reklaminvestering har varit en dröm lika länge som det funnits reklam. Samtidigt som vi vet att reklam fungerar kan vi inte ens själva reda ut vilken roll reklamen spelat i valet att konsumera ena varumärkets utbud framför det andra. Även om blotta investeringens storlek spelar roll kan den användas olika bra och ge olika hävarm för annonsören och därför är mätningar avgörande.

IAB Europe Digital Advertising Effectiveness Measurement Framework

Digital Advertising Effectiveness Measurement Framework är ett nytt ramverket för mätning av digital annonsering från IAB Europe. Målet med ramverket är att få bort den otydlighet som finns kring mätning idag, bidra till att påskynda investeringar och öka förståelsen för digitala reklam-undersökningar med ett gemensamt språk och standarder.

Tillsammans med många av branschens mest inflytelserika mätleverantörer har IAB Europe tagit fram detta ramverk som tillhandahåller en uppsättning harmoniserade definitioner, åtgärder och mätvärden, förenklade till tre nyckelområden för digitala reklameffektivitetsmått; Effektivitet för media, varumärke och försäljning.

Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 2 år sedan

Insikt & Analys – Attention – en ny valuta?

Vår andra arbetsgrupp under task force Insikt & Analys bjuder in till ett spännande…
Publicerat: 2 år sedan

Insikt & Analys – What’s hot – what is not

Det är dags för den första av våra två arbetsgrupper under task force Insikt…
Publicerat: 2 år sedan

Explosionsartad ökning för digital marknadsföring

Den europeiska marknaden för digital reklam ökade med över 30 % under 2021 till…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved