PTS förtydligar inställningen om samtyckeskrav till cookies

Publicerat: 2 år sedan

Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet över bestämmelserna om cookies i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Myndigheten har nu tagit fram ett samlat informationspaket om användning av cookies. PTS förtydligar samtidigt inställningen att för att en webbsida ska få lämna kakor på en användares dator krävs att ett informerat samtycke inhämtas.

PTS redovisar de krav som uppställs i LEK för att sätta cookies. Informationen ska vara tydlig och fullständig. Informationen som ska ges är:

  • vem som lagrar eller hämtar cookies,
  • för vilka ändamål,
  • giltighetstiden för cookies och
  • om informationen delas med någon annan part (tredjepart).

Informationen ska vara så tydlig och fullständig, att användaren kan förutse konsekvenserna av ett samtycke. När det gäller samtycke går PTS igenom hur ett giltigt samtycke ska lämnas. Samtycket ska ges innan cookien sätts, vara informerat och beskriva ändamålen.

Som exempel på otillåtet samtycke ges förikryssad ruta, samtycke genom passivitet t.ex. att besökaren anses acceptera cookies genom att fortsätta använda tjänsten samt en ruta med ”jag förstår”.

PTS förtydligar genom informationen att det gamla synsättet, att det är tillräckligt att ge besökaren information om cookies, inte längre gäller. Nu krävs alltså aktivt samtycke. PTS har också uttalat att tillsynen kommer att öka. Det är därmed hög tid att se över företagets cookiepolicy.

Stockholm den 22 augusti 2022
Katarina Ladenfors

PTS informationspaket finns att läsa här: https://www.pts.se/sv/bransch/internet/integritet/information-om-kakor/#lagen

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved