Minskat värde på identitetslös trafik

Publicerat: 2 år sedan

Minskat värde på identitetslös trafik

På grund av försämrade KPI:er hos annonsörer så ser det ut att bli ett minskat värde på identitetslös trafik på den svenska marknaden i de tester som utförts av IAB Sveriges Task Force Post 3rd Party Cookie.

Vi har analyserat den programmatiska annonstrafiken på den svenska marknaden, där avsaknaden av tredjepartskakor har störst inverkan på framtida betalningsviljor av annonsörer. Vi har här jämfört annonstrafik som kommer från Android-telefoner där användarna ofta använder Chrome som webbläsare, där tredjepartskakor fortfarande fungerar för de flesta användarna, mot Iphoneanvändare där man ofta använder Safari som webbläsare där tredjepartskakor blockeras, i enlighet med Apples IDFA. Resultatet är alarmerande.

På grund av avsaknaden av tredjepartskakor för Iphoneanvändare så får annonsören lägre träffsäkerhet med sina annonsbudskap och detta genererar lägre CTR-nivåer. Som man kan se i grafen är CTR för Iphones ca 35% lägre än för Android-telefoner.

Man ser även att eCPM följer liknande trend, men där är skillnaden ännu större. Iphoneanvändare genererar i snitt i år ca 43% lägre eCPM jämfört med Androidanvändare.

I och med att Google utannonserat att även Chrome kommer fasa ut stödet för tredjepartskakor i slutet av 2023 så är det stor risk att eCPM-nivåerna för Androidanvändare också kommer tappa kring 40% ifall inte andra ersättningslösningar kommer användas i större utsträckning, så som ID-lösningar och kontextuella lösningar. 

För sajtägare finns det en risk att tappa en stor del av intäkterna när ”värdet” för annonsören minskar. Detta på grund av att annonsören inte vill betala lika mycket när spårbarheten är låg. 

Analysen påvisar så är det viktigt att vi som bransch kraftsamlar för att testa och implementera alternativa lösningar till tredjepartskakor snarast!

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved