Senaste uppdateringen om Privacy Sandbox

Publicerat: 2 år sedan

Privacy Sandbox – uppdatering

Arbetet med Chrome Privacy Sandbox pågår löpande. Aktuell tidsplan för arbetet finns här och uppdateras regelbundet. Fler detaljer kring de senaste uppdateringarna finns alltid på Chrome’s developer blog eller privacysandbox.com.

Storbritanniens konkurrensmyndighet publicerar Chromes kvartalsrapport

Den 16 maj publicerade brittiska CMA (Competition and Markets Authority) Chromes första kvartalsrapport i linje med de bindande åtaganden för Privacy Sandbox som godkänts av CMA den 11 februari 2022. Rapporten avser perioden 11 februari 2022 till 11 maj 2022.

Enligt åtagandena är Chrome skyldiga att rapportera om framstegen med Privacy Sandbox-förslagen, den uppdaterade tidsplanen, interaktioner med CMA och tredje part samt tester av förslag. Utöver det ska Chrome rapportera om det tillvägagångssätt som har använts för att ta itu med de problem som uppstått. CMA publicerar hela rapporten för att informera tredje parter om utvecklingen av Privacy Sandbox. 

Rapporten i sin helhet samt information om Chromes åtaganden finns här.

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved