PTS inleder granskning av hur cookiereglerna följs

Publicerat: 2 år ago

PTS inleder granskning av hur cookiereglerna följs

I somras publicerade Post- och telestyrelsen ett informationspaket om vilka regler som gäller för att använda cookies. Bland annat var myndigheten tydlig med att det krävs ett aktivt samtycke och att det inte är tillräckligt att använda andra alternativ vid placering av cookies.

Nu inleder PTS sin första tillsyn och börjar med en granskning över hur ett antal utvalda webbplatsinnehavare efterlever cookieregelns krav på information om bland annat ändamålet med behandlingen och inhämtande av samtycke.

PTS har valt ut ett antal webbplatser bland annat baserat på hur många användare som behöver kommer i kontakt med dem i sin vardag och som med hänsyn till innehåll är svåra att välja bort.

Webbplatsinnehavare som granskas inom ramen för denna tillsyn är Swedbank, Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket och Tele2.

Vad säger lagen?

Enligt 9 kap 28 § Lagen om elektronisk information får uppgifter lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till bland annat information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den.

De granskade aktörerna ska svara på ett 15-tal frågor om hur cookiehanteringen sker. Bland annat ska svar ges på frågan hur en person som gett sitt samtycke kan återkalla det.

Tillsynen kommer förhoppningsvis ge vägledning i hur organisationens cookie-policy ska utformas och hur tydlig information webbplatsbesökaren ska få.

Mer om granskningen hittar ni här: https://pts.se/sv/nyheter/internet/2022/pts-granskar-om-webbplatsinnehavare-foljer-kakreglerna/

Stockholm den 9 november 2022

Katarina Ladenfors

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved