Googles uppdaterade tidsplan för Privacy Sandbox

Publicerat: 3 år ago

Google kommer fasa ut tredjepartscookies i Chrome under en tremånadersperiod i slutet av 2023. Detta tillkännagavs nyligen i en reviderad tidsplan från Google. 

Den justerade tidsplanen återspeglar Chromes förväntningar att de nya teknikerna för Privacy Sandbox kommer att distribueras och vara redo att användas i slutet av 2022, vilket ger berörda företag nio månader att integrera dem innan avvecklingen av tredjepartscookies börjar.

Syftet med detta är att säkerställa att alla företag i ekosystemet har tillgång till tydlig och hjälpsam information med rimliga tidsramar och att det finns tid för planering. Detta överensstämmer med Googles senaste åtaganden gentemot Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet angående Privacy Sandbox. 

Läs Googles blogginlägg för mer information 

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved