Standards & Guidelines

IAB Sveriges uppgift är att ta fram standards och guidelines för digital marknadsföring. Det görs genom våra Task Forces som arbetar aktivt med att hålla vårt material uppdaterat. Vi har alltid ett globalt perspektiv i vårt arbete genom de rekommendationer som tagits fram från IAB Europe och IAB Tech Lab USA. Samtliga våra rekommendationer är framtagna för att underlätta för branschen och göra digital marknadsföring mer skalbar och enkel för alla parter. Klicka på respektive område i menyn ovan som heter Standards & Guidelines.

IAB Sverige Standards & Guidelines