Ytterligare byggsten i IABs kunskapsnav: Universellt ramverk för mätning av digital annonsering

Publicerat: 4 år sedan

”Digital Advertising Effectiveness Measurement Framework” är ett nytt ramverk för effektmätning av digital annonsering från IAB Europe. Målet med ramverket är att få bort den otydlighet som finns kring mätning idag, bidra till att påskynda investeringar och öka förståelsen för digitala reklam-undersökningar med ett gemensamt språk och standarder. 

Då marknadsföring har blivit oändligt mer mätbar har frågan om vad man ska mäta blivit allt mer komplex. Dessutom har den snabba digitala förändringstakten gett upphov till otaliga tolkningar och förklaringar av liknande begrepp som i sin tur har resulterat i ett enormt fragmenterat språk i branschen. Feedback om detta från IAB-medlemmar och partners – inklusive annonsörer – är tydlig; det finns förvirring och frustration som endast tjänar till att begränsa insyn och förtroende.

För att ta itu med detta har IAB Europe – som arbetar tillsammans med många av branschens mest inflytelserika mätleverantörer (Nielsen, KANTAR, Moat Gemius, IAS, Adobe m fl) – skapat ett universellt ramverk för mätning av digital reklameffektivitet. Ramverket tillhandahåller en uppsättning harmoniserade definitioner, åtgärder och mätvärden, förenklade till tre nyckelområden för digitala reklameffektivitetsmått; Effektivitet för media, varumärke och försäljning. 

“Att hitta gemensamma definitioner i en komplex bransch är alltid till nytta för samtliga aktörer, inte minst för de internationella. Att arbeta för ett gemensamt språk skulle hjälpa både de på köp- och säljsidan av vår bransch att skapa mer tydlighet och förståelse för mätningens ekosystem. Med det kommer förtroende, öppenhet och i slutändan investeringar att öka”, Charlotte Thür, VD för IAB Sverige.

Cecilia Perlind, General Manager, Kantar Sifo:Ramverket tar upp en viktig fråga vi tidigare behandlat i vår Task Force Insikt & Analys, vilket nu kan kompletteras med de globala definitionerna. Vi behöver ha struktur och en samsyn för att få översikt av hur effektiv digital annonsering är i koppling till både media, varumärke och försäljning och detta är en mycket bra grund. Att flera stora aktörer i Europa står bakom initiativet ger den en enorm tyngd”.

Ramverket är utformat för alla intressenter inom digital reklam som vill få en bättre förståelse för mätningens ekosystem och för att kunna fatta välgrundade beslut.

Du ladda ner en PDF som beskriver ramverket här. Detta inkluderar en översikt och bakgrund till skapandet av ramverket såväl som detaljer om definitionerna.

Här hittar du information om ramverket

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved