Standards & Guidelines Insikt & Analys

Publicerat: 5 år sedan

Mätning och uppföljning

Mätning och uppföljning har länge varit ett omdiskuterat ämne inom marknadsföring. Tillgången på verktyg, system och metoder blir allt större, men drar vi nytta av dessa möjligheter? Att fatta beslut baserat på insikter och analys bidrar till att företag får ut mer av sina medie- och reklaminvesteringar genom högre effekt, men tittar vi på rätt KPI:er och vad mäter vi egentligen?

Vår task force Insikt & Analys har tagit fram fem White papers på teman Digital annonsering & ITPDatakvalitetDatavisualisering, Attribution och Kampanjutvärdering.

Du kan ladda ner samtliga här nedan.

 

White paper – Digital annonsering & ITP
I detta white paper nystar vi frågan om hur blockeringen av cookies via Apples ITP (men även Mozilla och Google) påverkar medieköp, kampanjuppföljningar och attributionsmodeller. Syftet med detta white paper är att på ett så enkelt vis som möjligt beskriva de integritetsskyddande insatser som de senaste åren dykt upp, dess ursprung, samt hur det påverkar såväl köp- som säljsidan av annonsmarknaden. Utöver detta görs en djupdykning kring hur uppföljningar av olika slag påverkas och vad vi har att vänta oss framöver, samt vilka implikationer ITP medför för medieköparen.

[dlm_email_lock id=”6107″]White paper – Datakvalitet
Idag finns det mer data tillgänglig än någonsin tidigare. Detta möjliggör effektivare datadriven marknadsföring, men bra beslut kräver bra datakvalitet. För att kunna utnyttja potentialen denna data ger, behöver många företag i grunden ändra sättet de hanterar datakvalitet.
I detta white paper ges konkreta actionpunkter på hur man säkerställer att kvaliteten i datan som samlas in håller hög kvalitet. Varför är detta viktigt? Kommer det in dålig data i modellerna och analyserna blir slutsatserna felaktiga, vilket kan bli kostsamt i slutändan.

[dlm_email_lock id=”6115″]


 

White paper – Attribution – Digitala kanaler
Den stora frågan som många annonsörer fortsatt tampas med idag är hur deras marknadsföringsinsatser är involverade fram till kundresans avslut. Man behöver förstå hur och när i kundresan investeringarna verkar och hur de påverkar både befintliga och potentiella kunder.
Idag finns evidensbaserade mätmetoder som gör att vi kan basera våra insikter på adekvat data. Trots detta är det ändå lätt att gå vilse i djungeln av teknik och lösningar.
Vi vill därför med detta white paper bidra till ökad kunskap inom området för attribution genom att på ett enkelt sätt redogöra för grundförutsättningar, process och metoder. [dlm_email_lock id=”2439″]

 


 

White paper – Datavisualisering
Effektivisering och holistisk rapportering blir allt mer efterfrågat och ett verktyg som är väldigt användbart när det kommer till rapportering och analys fortlöpande är dashboards. Historiskt har rapportering utförts i form av tunga Excelfiler och framställts i Power Point. Det är dock tidskrävande och ineffektivt jämfört med ett mer automatiserat arbetssätt där dessutom felmarginalen kan minimeras. Syftet med detta dokument är att ge en inblick kring de vanligaste verktygen på vår marknad, beskriva hur dashboards fungerar och vilka möjligheter verktyget kan erbjuda annonsörer inom media och marknadsföring.[dlm_email_lock id=”2441″]

 


 

White paper – Kampanjutvärdering
Detta dokument är tänkt som stöd för alla som arbetar med att utvärdera kampanjer. Att fastslå effekterna av en reklaminvestering har varit en dröm lika länge som det funnits reklam. Samtidigt som vi vet att reklam fungerar kan vi inte ens själva reda ut vilken roll reklamen spelat i valet att konsumera ena varumärkets utbud framför det andra. Även om blotta investeringens storlek spelar roll kan den användas olika bra och ge olika hävarm för annonsören och därför är mätningar avgörande.

[dlm_email_lock id=”2437″]


 

IAB Europe Digital Advertising Effectiveness Measurement Framework

Digital Advertising Effectiveness Measurement Framework är ett nytt ramverket för mätning av digital annonsering från IAB Europe. Målet med ramverket är att få bort den otydlighet som finns kring mätning idag, bidra till att påskynda investeringar och öka förståelsen för digitala reklam-undersökningar med ett gemensamt språk och standarder. 

Tillsammans med många av branschens mest inflytelserika mätleverantörer har IAB Europe tagit fram detta ramverk som tillhandahåller en uppsättning harmoniserade definitioner, åtgärder och mätvärden, förenklade till tre nyckelområden för digitala reklameffektivitetsmått; Effektivitet för media, varumärke och försäljning. 

[dlm_email_lock id=”7461″]

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved