Programmatic first – Nu är 6 av 10 displaykronor programmatiska

Publicerat: 2 år sedan

Den programmatiska handeln växer kraftigt och har nu gått om IO-köp av display (exklusive sociala nätverk)*. Det visar en rapport som IRM har tagit fram i samarbete med IAB Sverige.

De digitala annonsinvesteringarna har ökat kraftigt under de senaste åren och under 2021 uppgick digitala annonsinvesteringar till 69 % av de totala annonsinvesteringarna. Förändrat konsumentbeteende med ökad e-handel och digital mediekonsumtion är några av de delar som bidrog till att lyfta marknaden till att passera investeringar på över 30 miljarder under fjolåret, en ökning på hela 25 % jämfört med 2020.

Den programmatiska handeln ökade med hela 30 % till en omsättning på 3,9 miljarder kronor. Detta innebär att den programmatiska handeln nu motsvarar 60 % av investeringarna i display (exklusive sociala nätverk)*. 

– De digitala medierna har gynnats av pandemin och återhämtningen har varit betydligt starkare än annonsinvesteringarna vid tidigare historiska ekonomiska nedgångar. Programmatisk handel leder utvecklingen framåt och vi ser även nya mediekanaler som kommer handlas programmatiskt framöver. Den är därför viktigt att förstå och följa när det gäller utvecklingen för digital annonsering, säger Kenneth Danielsson, vd IAB Sverige.

Rapporten visar även att den programmatiska handeln av display (exklusive sociala nätverk) redan under 2020 gick om andelen IO-köp och tog en andel på 57 %. 2021 uppgick andelen till hela 60 % och prognosen är att ökningen kommer fortsätta.

– Under 2020 valde annonsörerna att i större utsträckning köpa display annonsering programmatiskt och vi kan för första gången säga ”programmatic first” i Sverige. Vi kan även konstatera att utvecklingen stämmer väl överens med den som IAB Europe beskriver i Europa. Men den svenska andelen är något högre än Europas, säger Madeleine Thor, vd IRM.

*I IRMs rapport är sociala nätverk exkluderade. Det som ingår i mätningen av display exkl. sociala nätverk är:
– Alla bannerformat
(traditionella banners, native advertising m. fl.)
– Online Video
(reklam i anslutning till rörlig media & användargenererad videocontent)
– På desktop, tablet & mobil

Vad ingår inte?
– Sociala nätverk
– Podcasts 
– Sökordsmarknadsföring
– Onlinekataloger och rubrik-/radannonsering (jobb, bostäder, köp- och säljannonser)

Programmatisk annonshandel innefattar annonsintäkter där transaktionen genomförts via en infrastruktur av ad-tech-aktörer.” IRMs mätning utgår från säljsidan och exkluderar annonsmätningar hos sociala nätverk.

 

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved