IAB Sverige samlar expertisen inom gaming & esport

Publicerat: 4 år ago

Spelbranschen är en snabbt växande bransch och är redan idag en av världens största. En innehållskategori med passionerade fans vilket gör det till en attraktiv målgrupp för marknadsförare. Trots detta är kunskapen för branschen fortfarande låg. IAB Sverige samlar nu därför en rad experter i en ny task force för att bidra med bästa praxis och göra marknaden mer tillgänglig och begriplig.

Ordförande för den nya task forcen blir Bailey Kosdal, ProAd. Med flera års erfarenhet inom branschen som bland annat Community Manager för Xbox, ledande Sales Manager, åtta år på reklambyrå och certifierad i DISC och SLII kommer han att leda vägen för gruppen.

Bailey Kosdal, ProAd

Bailey Kosdal, KAM Gaming & Tech, ProAd:
Förra året omsatte spelbranschen över 110 miljarder dollar.
Det är mer än både TV/streaming, bio och musik. Trots att spelbranschen frodas så finns det inte några riktlinjer eller
best practice för hur företag ska agera och interagera
med
gamers, gaming och esport. Att göra detta
begripligt innebär
på sikt stora förändringar
för vår bransch
.”

 

IAB Sverige ser ett stort behov av att utveckla kunskapsnivån inom branschen och task force-gruppen har en viktig funktion i att driva utvecklingen i Sverige.

Charlotte Thür, VD, IAB Sverige: ”Av erfarenhet vet vi att vara med tidigt i en kanals utveckling med att ena branschen kring definitioner och gemensamma standars skapar tydlighet för köpare och säljare av kanalen, vilket driver på skalbarheten. Med den kompetens task forcen besitter kommer arbetet generera stor potential för branschen”.

”Vårt mål kommer vara att reda ut viktiga termer så att företag ska kunna ta välgrundade beslut kring sin marknadsföring samt visa potentialen och nyttan med att synas med och mot gamers. Vi vill hitta en branschstandard på hur man mäter resultat och hur man prissätter kampanjer och reklam inom området”, fortsätter Bailey Kosdal.

Förra året spenderade företag strax över 90 miljarder dollar på Facebook/Instagram/Twitter i annonspengar på en målgrupp som är 3,5 miljarder stor. Om man jämför detta med 2,5 miljarder gamers där den totala annonssatsningen var 4,5 miljarder dollar så inser man snabbt vilken potential det finns i branschen.

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved