IAB Sverige lanserar Gold Standard 28 november

Publicerat: 4 år sedan

IAB Sveriges styrelseledamöter har åtagit sig att uppfylla IAB Sveriges Gold Standard genom att underteckna ett öppet brev till branschen

November 2019

Nu skapar vi en guldstandard för digital reklam som vi lanserar idag

IAB Sverige har åtagit sig att höja standarden inom digital reklam så att vi tillsammans kan bygga en hållbar framtid för branschen.

Nästa steg på denna resa är att våra medlemmar ska genomföra en serie initiativ för ”best-practice” som stödjer sig på en Gold Standard för digital reklam i Sverige. En standard som har sin motsvarighet i flera länder och denna standard bygger framför allt på den brittiska förlagan med samma namn.

Gold Standard kommer att vara öppet för alla IAB-medlemmar som handlar med digital reklam, och initialt omfattar projektet tre delar och kommer att ske under ledning av IAB Sveriges styrelse. Det finns ingen kostnad för IAB-medlemmar för deltagande i själva Gold Standard. Certifieringsprocessen utförd av tredje part medför finansiella kostnader som är förknippade med den tredjepartsrevision som krävs för publicister, sajtägare och adtechbolag. För annonsörer och byråer bygger det på en utbildningsdel.

Gold Standard bygger ursprungligen på tre enkla men grundläggande mål – att minska annonsbedrägeri, att förbättra den digitala reklamupplevelsen och öka brand safety genom att implementera tre specifika delar.

I framtiden kan Gold Standard utvidgas för att täcka andra aspekter som audience measurement och viewability-mätningar.

De tre initiala delarna av programmet beskrivs nedan:

  1. Minska annonsbedrägerier genom implementeringen av ads.txt-initiativet på alla webbplatser som säljer digital reklam. Ett initiativ från IAB Tech Lab visar vem som har behörighet att sälja en specifik webbplats inventory och som förhindrar försäljning av falskt lager sk adfraud.
  2. Förbättra upplevelsen av digital reklam genom att följa LEAN-reglerna och de standarder som fastställts i Annonsvänligt Sverige som inkluderar Coalition for Better Ads. Mao utesluta de 12 annonsformat som ger människor en dålig digital reklamupplevelse på desktop och mobilen. (https://www.betterads.org/standards)
  3. Öka varumärkessäkerheten / Brand Safety genom att arbeta med att säkerställa ett neutralt regelverk från regelgruppen Gold Standards Group (GSG). GSG tar fram riktlinjer för Brand Safety och dessa ska vara under ständig utveckling i takt med marknadens förväntningar.

IAB Sveriges styrelseledamöter har åtagit sig uppgiften att säkerställa att GSG upprättar dessa grundregler och styrelsen godkänner dessa genom att underteckna denna avsiktsförklaring offentligt.

Undertecknade åtar sig att förbättra standarden för digital reklam i Sverige och implementera en ny Gold Standard för digital reklam i Sverige.

Mer info och registrering: https://iabsverige.se/gold-standard/

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved