IAB Europe’s Guide to Improving Sustainable Business Decision-Making in the Digital Advertising Industry

Publicerat: 11 månader sedan

IAB Europe har släppt en ny hållbarhetsguide, ’‘Guide to Improving Sustainable Business Decision-Making’, för att hjälpa företag inom digital marknadsföring att navigera genom det ständigt föränderliga landskapet av hållbarhet och ansvarsfulla affärspraxis.

Under senare tid har termer som ’hållbar’, ’grön’, ’netto-noll’ och ’koldioxidneutral’ ökat i användning för att beskriva teknik, tjänster och produkter inom marknadsföring. Detta gör det allt viktigare för företag att förstå giltigheten av sådana påståenden.

Med ökningen av ”greenwashing”-praxis, där falska eller vilseledande påståenden görs om miljöåtgärder, är det avgörande för företag att utöva tillbörlig aktsamhet vid utvärderingen av hållbarhetspåståenden och när de väljer samarbetspartners. 

Guiden är skriven av medlemmar i IAB Europe’s Sustainability Standards Committee och erbjuder värdefulla insikter och praktiska tips för att hjälpa organisationer att fatta mer informerade val när de strävar efter hållbarhet inom den digitala annonseringsindustrin.

Guiden kommer att ytterligare stödjas av utvecklingen av mer detaljerade affärsrapporter, handböcker och hållbarhetspoängkort som möjliggör att marknadsdeltagare kan överväga ESG-faktorer samt ekonomiska fördelar.

Några av de viktiga områden som täcks i guiden inkluderar tips och råd om:

  • Miljööverväganden
  • Europeisk lagstiftning och riktlinjer
  • Principer för motverkande av ”greenwashing”
  • Sociala överväganden
  • Ekonomiska fördelar med hållbara beslutsfattanden
Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved