Fortsatt fokus på influencer marknadsföring – vitesföreläggande mot Bianca Ingrosso  

Publicerat: 3 veckor sedan

Det är fortsatt stort fokus på reklamidentifieringsfrågor vid marknadsföring med influencers. Som tidigare rapporterats har EU-kommissionen tillsammans med konsumentskyddsmyndigheter i 22 länder, däribland svenska Konsumentverket, granskat hur influencers efterlever kraven på reklammarkering i sociala medier. Granskningen visade stora brister.

Konsumentverket fortsätter tillsynsarbetet med att granska och förbjuda influencers som inte tydligt reklammarkerar. Sist ut var företaget Bianca Ingrosso AB som meddelades ett förbud förenat med ett vite på 750 000 kronor att vid marknadsföring av hudvårdsprodukter på sociala medier göra inlägg som inte är reklammarkerade. Vitet är framåtsyftande och kan dömas ut om företaget bryter mot förbudet. 

Bianca Ingrosso är en av Sveriges mest kända mediapersonligheter och influenser. Hennes Instagram-konto har 1,3 miljoner följare. Bianca är även en framgångsrik entreprenör och har bl.a. varit med och grundat företaget Beauty Icons AB med varumärket CAIA Cosmetics. Hon är fortfarande en av de större delägarna i bolaget och styrelseledamot. Bianca har alltsedan varumärket introducerats fungerat som frontfigur för CAIA Cosmetics.  

I början av 2021 granskade Konsumentverket flera influencers reklammarkeringar varav Binaca Ingrosso var en av dem som granskades. Konsumentverket fann vid granskningen att Bianca Ingrosso inte följde kraven på reklammarkering men avskrev tillsynsärendet efter att Bianca Ingrosso lämnat utfästelse om rättelse.

I det nu aktuella tillsynsärendet har KO åter igen granskat Bianca Ingrosso AB:s Instagramkonto. Kontot varvas personliga inlägg från Bianca med betalda kommersiella inlägg. De kommersiella inläggen är snarlika till sin yttre utformning, de personliga och icke kommersiella inläggen. Oftast skildrar inläggen Bianca i olika situationer från hennes vardagsliv i form av resor, middagar och andra aktiviteter. I det ordinarie flödet på Instagram anges ”Advertisment” vid kommersiella inlägg och dessa inlägg omfattas inte av föreläggandet.

Det är utrett att flera reklaminlägg saknar reklammarkering och enligt Binaca Ingrosso beror detta på såväl personalförändringar hos Bianca Ingrosso AB som i Beauty Icons AB. Eftersom bristerna med reklammarkering nu upprepats anser KO att det finns skäl att meddela ett förbud förenat med ett vite. KO anger att myndigheten övervägt att meddela förbudet mot Binca Ingrosso personligen men funnit det lämpligt och tillräckligt att endast förbjuda hennes bolag.  

För mer läsning: https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2023/forbud-mot-omarkerad-reklam-for-bianca-ingrosso-ab/ 

Katarina Ladenfors, Advokatfirman MarLaw

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved