Det går inte att lagstifta bort okunskap om datahantering på nätet

Publicerat: 3 år ago

I förra veckan släppte Insight Intelligence tillsammans med IAB Sverige, Karlstads universitet, Skatteverket och Arbetsförmedlingen undersökningen Delade Meningar, om svenskarnas syn på digital integritet. Resultatet väckte stort intresse i både tv och andra nyhetsmedier, mycket på grund av den ökade oro svenskar har för hur deras personliga information hanteras digitalt till följd av coronapandemin.

Nej, jag tillåter inte att min kamera eller mikrofon används. Låter det bekant? Hälften av svenskarna undviker att göra saker digitalt på grund av oro över hur den personliga informationen används.  Åtta av tio ser även större risker än fördelar med att använda sociala medier.

Trots detta så uppger hela åtta av tio svenskar ändå att de har ett digitalt aktivt liv till vardags, där bland annat nyhetsläsning, strömningstjänster och användandet av sociala medier ingår.

Sambandet mellan kunskap och den oro undersökningen visar är inte något som förvånar mig, däremot är den anmärkningsvärd av flera orsaker.

Trots att åtta av tio ser större risker än fördelar med att använda sociala medier, så använder ändå så pass många människor det. Man har fått större kunskap i att företag samlar in mer information, men däremot brister kunskapen i hur det går till och vad som samlas in. Det är därför oerhört viktigt att man utbildar människor i datainsamling, vad den används till och vilka möjligheter som finns att kontrollera detta.

I årets undersökning ser vi att detta har lett till att varannan svarar att de undviker att göra vissa saker digitalt, på grund av den här oron. Det har börjat få effekter i hur vi agerar digitalt och att beslutsfattare ifrågasätter lagar.

I undersökningen ser vi tydligt att de med högre utbildning och kunskap är mer villiga att dela data. Det känns som att lagstiftare håller på att stifta bort okunskap. I en så pass digital värld som vi lever i idag borde utbildning inom detta område bli än viktigare redan i skolan. Vi behöver få större förståelse för vad som händer och även vilka fördelar som kan sammankopplas med att dela data. Som tillgång till kostnadsfritt innehåll, tjänster med mer intressanta erbjudanden istället för mer och ointressant reklam. Om man förstår det, samt det ansvar företag faktiskt tar i och med det, så skulle vi få en mer nyanserad bild av att dela sin data. Seriösa bolag har tagit ett ännu större ansvar sen GDPR infördes och det är viktigt att ha med sig.

Självklart finns det fortfarande mycket kvar att göra och IAB jobbar ständigt med dessa frågor. Vi ser att självregleringar kan göra mycket mer nytta än fler direktiv just nu. IAB Tech Lab lanserade nyligen bästa praxis och specifikationer till förmån för konsumenternas integritet. Målet är att i första hand värna om konsumenternas integritet och utsatthet, vilket måste vara en grund för allt vi gör framåt i branschen.

Okunskap kan leda till spekulationer, misstankar och missnöje. Vad förstår egentligen gemene man när man får upp rutan “Vi använder cookies – godkänner du detta?” eller “Data used to track you”? Förenkla, utbilda och förse med kunskap är komponenter som kommer leda till en ökad förståelse för de fördelar som finns när man delar sin data. Snarare än att lagstifta bort den okunskap som är de vindar som blåser från EU.

Ladda ner hela rapporten Delade Meningar här.

Ett sätt att vara med och påverka är genom att gå med i PRAM-arbetsgrupper som IAB Tech Lab har ansvaret för. Läs mer här.

Kontakt IAB Sverige:

info@iabsverige.se

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved