Den belgiska marknadsdomstolen tillfrågar EU-domstolen om bedömningen av TCF

Publicerat: 2 år sedan

Igår kom den belgiska marknadsdomstolens interimistiska avgörande av IAB Europes överklagan av beslutet om TCF (Transparency & Consent Framework).  

Marknadsdomstolen har i sitt interimistiska avgörande beslutat att ställa frågor till EU-domstolen om hur begreppet personuppgiftsansvarig i GDPR ska tolkas och om en TC-sträng (en digital signal som innehåller användarpreferenser) kan betraktas som personuppgifter enligt GDPR. Remissen till EU-domstolen innebär att en slutgiltig dom från marknadsdomstolen kommer att dröja.

Läs IAB Europes statement här

Tidigare information om TCF:
Om överklagan
Om APDs beslut
Om handlingsplanen

 

 

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved