Attitudes to Programmatic Advertising 2020

Publicerat: 4 år sedan

Bryssel den 2 oktober: IAB Europe, den ledande europeiska branschorganisationen för digital marknadsföring och reklam, lanserade idag sin årliga rapport ”Attitudes to Programmatic Advertising 2020”, tillsammans med sin “Programmatic Advertising Spend in Europe Research” för 2019.

Vi ser några tydliga trender i årets studie, vilken är inne på sitt sjätte år och blivit ett riktmärke för branschen. Studien visar hur attityder till programmatisk reklam och strategier utvecklas. Tillfrågade är annonsörer, byråer, publicister och ad tech-leverantörer på 31 marknader och inkluderar aktörer med europeisk och global överblick. Mer än hälften av respondenterna hanterar årliga reklambudgetar på 1 miljon euro eller mer.

Den helt färska undersökningen Programmatic Advertising Spend Research visar att programmatiska intäkter ökade med 23 % 2019 och översteg 23 miljarder euro, vilket är 77 % av display- och mer än 50 % av video-affären.

Highlights ur rapporten – IAB Europe Attitudes to Programmatic study 2020 är:

  • Bland annonsörerna var ”bättre användning av data” den främsta drivkraften för programmatiska investeringar och har ökat från 69 %, 2019 till 80 %, 2020. Majoriteten av byråerna citerade ”riktad effektivitet” som deras främsta drivkraft.
  • Med ökade annonsörsinvesteringar i programmatisk handel ökar också annonsinköpen med IAB’s ads.txt (motverkar adfraud) med 52 % vilket innebär att hela 81 % av publicisterna sålde inventory med ads.txt.
  • In-house-trenden ser vi i årets studie går i motsatt riktning, där annonsörer med en egen in-house-lösning har minskat från 38 % (2019) till 20 % (2020)
  • Däremot ser vi att köparsidan fortsätter att utveckla hybridmodeller. 2019 uppgav 15 % av annonsörerna att de hade en hybridmodell för programmatisk handel och 2020 har det ökat till 30 %.

Annonsörer visar i studien behovet av större kontroll över lager och till en lägre kostnad. De kräver transparens och tydlighet kring tekniska avgifter från sina partners. Studien visar att nästan 2/3 av ad tech-leverantörerna arbetar för att erbjuda en helt transparent affärsmodell.

Samtidigt listar annonsörer och publicister varumärkesäkerhet (brand safety) som en betydligt mindre ”barriär” för programmatiska investeringar 2020. För annonsörer sjönk det från 34 %, 2019 till 10% 2020. För publicister sjönk det från 27 %, 2019 till bara 9% 2020. Detta skulle kunna indikera branschens framsteg inom dessa områden men också bekräftelse av att fraud-fria och varumärkessäkra miljö inte är något unikt, utan snarare industristandarder för programmatiska partners att leverera och garantera.

När det gäller tillväxtområdena stod en tydlig vinnare ut över alla andra: Connected Television (CTV). Rapporten visade att de nuvarande investeringarna i CTV fortfarande är låga då 60 % av byråerna

och annonsörerna säger att de investerar mindre än 20 % av sina totala programmatiska budgetar idag i CTV men ser stor tillväxt för 2021.  CTV kommer att vara ett av de viktigaste programmatiska tillväxtområdena under de närmaste 12 månaderna, där uppger annonsörerna 70 % och byråerna 61 % tillväxt.

IAB Sveriges årliga IAB Sweden Programmatic Event går av stapeln den 4 november. Då går vi mer in på den lokala utveckling i Sverige tillsammans med våra medlemmar.

______________________

Ladda ner rapporterna här:

Kontakt:
info@iabsverige.se

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved