Landsfilialen IAB Sverige samlar landets intressenter inom digital marknadskommunikation. Vi verkar som en oberoende, transparent och icke vinstdrivande  medlemsorganisation som arbetar för att maximera värdet för branschen utifrån de resurser och förtroende som medlemmarna ger oss. Ditt engagemang är viktigt för att vi ska kunna fortsätta främja kunskap om och skapa riktlinjer för dagens online-marknadsföring.

Ansök om medlemskap

Företag

Mobilnummer

Fakturaadress

PO-nummer och/eller referensperson

Val av medlemskap

Genom att ansöka om medlemskap godkänner du att vi lagrar data om dig.

Jag accepterar

 

Påverka och Ena

  • Möjlighet att bidraga inom ditt specialintresse genom att deltaga i våra task force.
  • Var med och styra utvecklingen, tex genom vad de olika Task force ska arbeta med. När nya standards och riktlinjer ska fastställas kan du påverka genom att inkomma med remissyttranden.
  • IAB Sverige har alltid verkat för att vi inte ska få onödig och dålig lagstiftning som kan begränsa digital marknadsförings utveckling i Sverige och på EU-nivå.

Utbilda

  • Certifiera dig på våra utbildningar till rabatterade priser.
  • Kostnadsfria seminarier där du får höra om intressanta case och ta del av de senaste rönen.
  • Ta del av våra Best Practice Guidelines och andra handböcker.

Skapa värde för branschen genom ditt medlemskap i IAB Sverige

  • Vi gör en genomlysning av reklammarknaden i Europa varje år, som publiceras i en unik AdEx-rapport. Den distribueras utan kostnad till våra medlemmar (värde 8.000 kr ex moms).
  • Vi tar varje år fram ett flertal studier och rapporter som medlemmarna kan ta del av.
  • Medlemskapet är en mötesplats för alla som arbetar med och vill utvecklas inom marknadsföring i digitala medier.
  • Vi formar branschen genom att vara drivande i branschutbildningar, utredningar, utvecklingsprojekt och andra institut som gynnar medlemmarna.
Vill du veta mer eller bli medlem direkt kontakta oss på:
+46 705 10 11 10 eller medlem@iabsverige.se.


Det finns tre vanliga företagsmedlemskap till IAB Sverige:

Affiliate

Privatpersoner eller företag med <3 anställda 7 100kr

Associate

Företag med 4-24 anställda 15 000kr

Corporate

Företag med >25 anställda 28 750kr

Premium Members IAB Sverige har Premium Members som vi samarbetar bredare med under ett helt år och är exempelvis avsändare av alla våra seminarier och Mixx Awards.
Läs om hur du kan bli Premium Member här.

Industry Partners Våra Industry Partners hjälper organisationen att leda utvecklingen inom branschen och bidrar till IAB Sverige långsiktiga arbete. Bolagen sitter i styrelsen.
Vill du veta mer om hur, läs här.