Världsledande företag går samman i initiativet “Partnership for Responsible Addressable Media”

Publicerat: 4 år sedan

Partnership for Responsible Addressable Media

Ledande branschorganisationer och företag som representerar samtliga sektorer i den globala reklambranschen har i dagarna gått samman i “Partnership for Responsible Addressable Media”. Ett initiativ för att främja och skydda kritiska funktioner som målgruppsstyrning och analys för digitala medier och reklam, samt för att skydda användarnas integritet och förbättra konsumentupplevelsen. Initiativets styrgrupp kommer att bestå av de mest inflytelserika organisationerna i världen inom reklam och marknadsföring:

Branschorganisationer: ANA, American Association of Advertising Agencies (4A’s), Interactive Advertising Bureau (IAB), IAB Tech Lab, Network Advertising Initiative (NAI) och World Federation of Advertisingers (WFA)
Annonsörer: Ford, General Motors, IBM, Procter & Gamble, Unilever och NBC Universal.
Byråer: Publicis Media, IPG Mediabrands UM
Ad Tech/Martech: Adobe, MediaMath, LiveRamp och The Trade Desk

Det omfattande initiativet har inrättats för att adressera Google och Apples senaste beslut att begränsa användardata mellan sajter och applikationer. Uppgiften blir att utforma och utveckla nya standarder med hjälp av branschens intressenter uppdelat i fyra arbetsgrupper: affärspraxis, tekniska standarder, integritets-, policy- och juridiska överväganden och kommunikation och utbildning. Arbetsgrupperna kommer att engagera deltagare från hela digitala reklamekosystemet runt om i världen för att utveckla konsensusbaserade standarder, tekniker och policyer.

Partnerskapet kommer att bygga vidare på de månader av arbete som hittills utförts av IAB Tech Labs pågående “Project Rearc”. “Project Rearc” kommer att förbli fokuserad på att samla branschens produkt-/teknikledare för utveckling av öppna tekniska standarder och riktlinjer för sekretessbevarande adresserbar marknadsföring, med ett förbättrat branschansvar.

Charlotte Thür, VD, IAB Sverige: Det kommer bli svårare att följa effekten av annonseringen då tredjepartskakan slutar fungerar. Komplicerat och svårbegripligt kanske, men det har varit en avgörande universell teknik för digital marknadsföring. Med detta unika initiativ ser jag stora möjligheter att rita om ekosystemet för en hållbar digital framtid – så att vi fortsatt kan ta del av ett stort utbud av reklamfinansierade tjänster på nätet från en mångfacetterad marknad”.


Initiativets förslag till grundregler:
 

  1. Konsumenters integritet ska förbli en grundläggande pelare i lösningen genom att ge konsumenterna en meningsfull öppenhet och kontroller, samt ge själva marknadsplatsen verktyg för att förstå konsumenternas preferenser och förmågan att följa dess intressen.
  1. Konsumenter ska ha tillgång till varierande och konkurrenskraftiga innehållserbjudanden, baserade på deras val att engagera sig i digital reklam i utbyte mot innehåll och tjänster.
  1. Affärsverksamhet, inklusive riktade annonser, frekvensbegränsning, kampanjhantering, analys, distribuering av olika kanaler, optimering och attribution ska stödjas och förbättras genom bättre gemensamma tekniska och politiska standarder med noga avvägd användning.
  1. Lösningar ska vara standardiserade och samverkande för konsumenter och företag över webbläsare, enheter och plattformar. Med förbehåll för tillämpliga sekretesslagar och riktlinjer och i den utsträckning det är rimligt tekniskt genomförbart, effektivt och medför förbättring jämfört med befintlig teknik.
  1. Alla webbläsare, enheter och plattformar bör tillåta lika åtkomst, fritt från orimligt störande delar till de nya lösningarna.
  1. Företag som använder de slutliga lösningarna ska följa bransch- och juridiska integritetsstandarder, med stark ansvarsskyldighet för dem som bryter mot standarderna.

Läs mer om Partnership for Responsible Addressable Media: www.responsibleaddressablemedia.com

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved